Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Finančné riadenie

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11819
Posledná úprava
21.06.2019
Zobrazené
1 024 x
Autor:
zdenka24
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. DEFINÍCIA, OBSAH A ÚLOHY FINANČNÉHO RIADENIA


FINANČNÝ MANAŽMENT sa zaoberá všetkými finančnými aspektami činností v podniku. Ide vlastne o riadenie finančných procesov takými činnosťami, aby sa dosiahol cieľ podniku. Finančné riadenie si kladie za svoje základné úlohy nasledovné (3 základné úlohy finančného riadenia) :
1. Získanie finančného kapitálu: uskutočňuje sa na základe :
a) Interných zdrojov - zdroje z vlastnej výrobnej činnosti (napr. tržby, zisk, odpisy, čerpanie rezerv).
b) Externých zdrojov - zdroje, vznikajúce nezávisle od výrobnej činnosti podniku (napr. úvery, záväzky…)
2. Alokácia kapitálu: ide o proces umiestnenia získaného kapitálu na vytvorenie majetku podniku
3. Využitie kapitálu: táto úloha vedie k zvyšovaniu efektívnosti podniku efektívnym využívaním podniku

Napĺňanie týchto úloh sa uskutočňuje prostredníctvom 4 základných činností finančného riadenia:
1. Organizovanie finančných procesov
2. Finančné rozhodovanie: rozhodovanie
3. Finančné plánovanie a rozpočtovanie
4. Finančná analýza a kontrola (či procesy smerujú k dosiahnutiu cieľov podniku)

Kľúčové slová:

finančné riadenie

cash flow

životný cyklus firmy

financovanie podniku

investovanie

finančný controlling

rozpočtovníctvo

finančné plánovanieObsah:
 • 1. Definícia, obsah a úlohy finančného riadenia
  1.1. Organizovanie finančných procesov
  1.2. Proces finančného riadenia
  1.3.Finančné oddelenie
  2. Stanovenie ceny firmy
  2.1. Metódy stanovenia ceny firmy
  2.2. Majetková podstata podniku
  2.3. Životný cyklus firmy a finančné riadenie rastu firmy
  3. Cash-flow
  3.1. Výkaz cash -flow
  3.2. Použitie cash flow pri finančnej analýze podniku
  3.3. Cash flow cyklus
  3.4. Trojbilančný systém firmy (tsf)
  3.5. Fondy cash-flow
  3.6. Csf na báze času
  3.7. Využitie csf
  4. Finančné rozhodovanie (fr)
  4.1. Základné kategórie fr
  4.2. Pravidlá a zásady finančného rozhodovania
  4.3. Financovanie podniku - získavanie finančných prostriedkov
  4.4. Financovanie krátkodobých potrieb podniku (krátkodobé fr)
  4.4.1. Riadenie pohľadávok z hľadiska rizika a výnosov
  4.4.2. Rozhodovanie o výške finančných prostriedkoch
  5. Investičné rozhodovanie a finančné investovanie
  5.1. Definícia a členenie investícií
  5.2. Metódy hodnotenia investícií
  5.3. Finančné investície
  5.4. Financovanie dlhodobých potrieb
  5.5. Meranie výsledkov investovania
  6. Finančné plánovanie (fp) a kontrola
  6.1. Metódy používané pri finančnom plánovaní
  6.2. Plánovanie krátkodobých potrieb podniku
  6.3. Rozpočtovníctvo podniku
  6.4. Finančná kontrola
  6.5. Finančný controlling
  6.5.1. Vplyv controllingu pri napĺňaní cieľov podniku
  7. Všeobecný proces finančného riadenia
  7.1. Postup riešenia finančných problémov
  7.1.1. Desať základných finančných problémov
  7.2. Algoritmus finančného riadenia
  7.3. Moderné metódy používané vo finančnom riadení podnikov
  7.4. Národné a medzinárodné špecifiká finančného riadenia
  Použitá literatúra

Zdroje:
 • Valach J.: Investičné rozhodovanie a dlhodobé financovanie. Praha VŠE´94.
 • Huťka, Insitoris, Mojžišová: Finančná matematika. Ekonomická Univerzita Bratislava, 1993.
 • J.J.Glynn, J.Perrin, M.P.Murphy: Accounting for managers. International Business Press, 1996.
 • R.E.Brealey, S.C.Myers: Teorie a praxe firemních financí. Victoria Publishing, 1991.
 • R.Ch.Moyer, J.R.McQuigan, W.J.Kretlow: Contemporary financial management. West Publishing Company, USA, 1995.
 • J.Radová, P.Dvořák: Finančná matematika pre každého. Grada, Praha, 1993.
 • Hrvoľová B.: Cenné papiere. Elita, Bratislava, 1992.
 • Sharpe W.F.: Investice. Victoria Publishing, Praha 1994.
 • X.Richet: Ekonomika podniku. Investičné rozhodovanie. VEA 1994.
 • K.Vlachynský a kol.: Finananý manažment. Elita Bratislava, 2002.
 • V.Pirč, J.Skřivánek: Finančná matematika. Skriptá Ekonomická univerzita, TU Košice, 1998, vydavateľstvo RVO VVŠ letectva, Košice, ISBN 80-7166-020-5.
 • D.R. Emery, J.D.Finnerty: Corporate financial management. Prentice-Hall International, 1997, New Jersey, ISBN 0-13-719519-2
 • K.Vlachynský a kol.: Finančné inžinierstvo. Skriptá EU Bratislava, Ekonóm Bratislava, 1997.
 • N.Štangová: Finančné riadenie firmy. Monografia, fakulta BERG, TU Košice, vydavateľstvo Štroffek, s.r.o., Košice, 1998, ISBN 80-88896-22-3.
 • K.Vlachynský a kol.: Podnikové financie. Alfa Bratislava, 1993, ISBN 80-05-01137-7.
 • V.Dufala: Peniaze a finančný trh. TU Košice, Ekonomická fakulta, C-Press, 1996, ISBN 80-7166-018-3.
 • V.Mlynarovič: Finančné modelovanie. EU Bratislava, Ekonóm 1995, ISBN 80-225-0677-X.