Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových

Ekonómia - Podniková ekonomika

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
český
ID projektu
1283
Posledná úprava
01.07.2015
Zobrazené
2 308 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Podnikání a podnik

Podnikání
- Snaha o dosažení zisku jakožto přebytku výnosů nad náklady
- Uspokojování zákazníka - jeho zájmy, požadavky, potřeby, reference
- Čelení riziku, závisí na: předmětu podnikání, dynamice okolí,…
- Snaha o zhodnocení kapitálu vloženého do podníkání (vlastního či cizího)
- Společenské poslání podníku - služba zákazníkovi a zainteresovaným
- Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku

Podnikatel
- Tvořivý
- Schopný přicházet s novými myšlenkami
- Využívá příležitosti nebo je dokonce vytváří
- Fyzická nebo právnická osoba, která získala živnostenské oprávnění dle živnostenského zákona

Podnik
- Soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání

Kľúčové slová:

podniková ekonomika

infrastruktura

podnik

energetika

mzda

doprava

pošta

telekomunikace

obchod

ekonomika

management

HDP

podnikatelObsah:
 • 1.PODSTATA PODNIKU A PODNIKÁNÍ
  2.OKOLÍ PODNIKU
  3. Vývoj podnikové ekonomiky
  3.1 Historický úvod
  3.2 Zakladatelské osobnosti
  3.3 Situace na území dnešní ČR
  4. Efektivnost podniku a její základní kategorie
  6.TYPOLOGIE PODNIKŮ
  7.ŽIVOT PODNIKU
  8.MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU
  9.ORGANIZACE PODNIKU
  9.1 Proč je potřeba organizovat
  9.2 Postup při tvorbě organizační struktury
  9.3 Co je výsledkem organizování
  9.4 faktory ovlivňující organizace
  10. Podnikové řízení
  10.1. Obsah řízení a jeho fáze
  10.2 Nositelé řídících rozhodnutí
  10.3 Strategické řízení
  10.4 Taktické a operativní řízení
  10.5 Funkční struktura plánování podniku
  10.6 Podnikatelský plán (business plan)
  11. Výrobní činnost podniku
  11.1 Pojetí výrobní činnosti
  11.2 Plánování výroby
  12. Nákup
  12.1 Funkce a úkoly útvaru nákupu
  12.2 Nákupní marketingový mix
  12.3 Aktivity marketingového nákupního procesu
  12.4 Řízení zásob
  12.5 Nákupní logistika
  12.6 Strategické řízení nákupu
  13. Odbyt (marketing)
  13.1 Odbyt a marketing, prodej zboží a služeb
  13.2 Obchodní plán =řízení obchodní činnosti
  13.3 Marketingové techniky
  13.4 Organizace marketingu v podniku
  14. Personální práce
  14.1 Obsah a cíle personální práce ve firmě
  14.2 Organizace personální práce
  14.3 Plánování zaměstnanců
  14.4 Získávání a výběr zaměstnanců
  14.5 Hodnocení zaměstnanců a jejich výkonu
  14.6 Firemní vzdělávání
  14.7 Pracovní podmínky a sociální péče
  14.8 Mzdový systém firmy
  14.9 Hodnocení práce
  14.10 Mzdové formy
  15. Financování podniku
  15.1 Financování podniku a úkoly finančního managementu
  15.2 Druhy financování podniku
  15.3 Běžné (krátkodobé) financování
  15.4 Řízení cash flow
  15.5 Hodnocení finanční výkonnosti podniku - finanční analýza
  15.6 Finanční plánování
  16. Investiční činnost
  16.1 Pojem investování a druhy investic
  16.2 Rozhodování o investicích
  16.3 Zdroje financování investic
  16.4 Hodnocení efektivnosti investic
  16.5 Metody hodnocení investic
  16.6 ukazatele hodnocení efektivnosti investic
  16.7 Srovnávání investičních variant
  16.8 Investiční riziko
  16.9 Portfolio
  17. Podnikové početnictví
  17.1 Finanční účetnictví a výkazy účetní závěrky
  17.2 Vnitropodnikové (manažerské) účetnictví
  17.3 Kalkulace nákladů
  17.4 Rozpočetnictví
  17.5 Podniková statistika a rozbor
  18. Specifika výrobních podniků
  18.1 Členění výrobních podniků
  18.2 Průmyslové podniky
  18.3 Energetika
  18.4 Vodní hospodářství
  18.5 Zemědělské a lesnické podniky
  18.6 Stavebnictví
  19. Bankovní podniky
  19.1 Banka jako specifický podnik
  19.2 Bankovní systém
  19.3 Bankovní produkty
  19.4 Základní principy řízení banky
  20. Podniky infrastruktury
  20.1 Význam a zvláštnosti podniků infrastruktury
  20.2 Doprava
  20.3 Pošta
  20.4 Telekomunikace
  21. Obchodní podniky a podniky cestovního ruchu
  21.1 Obchod a obchodní podniky
  21. 2 Specifika zahraničního obchodu
  21.3 Nástroje státu v oblasti zahraniční obchodní politiky
  21.4 Podniky cestovního ruchu
  21.5 Činnosti v obchodní firmě
  21.6 Ekonomika obchodních podniků
  22. Drobné podniky a živnosti
  22.1 Význam malých a středních podniků
  22.2 Vymezení malých a středních podniků
  22.3 Výhody a nevýhody malých a středních podniků
  22.4 Strategie malých a středních podniků
  22.5 Podpora malým a středním podnikům
  22.6 Sdružování podniků v průmyslových oblastech
  23. Podniky s mezinárodní účastí
  23.1 Společné podnikání bez kapitálové spoluúčasti
  23.2 Společné podnikání s kapitálovou účastí
  23.3 Specifika hostitelských zemí
  23.4 Nadnárodní podniky
  24. Podnikání ve zdravotnictví
  24.1 Specifika zdravotních služeb
  24.2 Specifika podnikání ve zdravotnictví
  24.3 Ekonomika a management zdravotnických zařízení
  25. Ekonomika sportu
  25.1 Pojem sport
  25.2 Institucionální klasifikace sportu
  25.3 Institucionální rámec sportu
  25.4 Makroek. model toků statků a finančních toků ve sportu v ČR
  25.5 Podíl sportu na HDP a výdajích
  25.6 Více zdrojové financování sportu, tvorba peněžního fondu
  25.7 Specifika ekonomiky českého sport. klubu a základní právní rámec