Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 210   projektov
21 nových

Dopravné a prepravné prostriedky

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
5,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3467
Posledná úprava
29.04.2017
Zobrazené
1 330 x
Autor:
matko999
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ukážka:

Predložené skriptá sú vypracované ako pomôcka pre štúdium predmetu Dopravné a prepravné prostriedky pre študentov denného i externého štúdia študijného programu Zasielateľstvo, Poštové služby, Elektronický obchod a manažment, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline.
Skriptá sú zamerané na vysvetlenie základných pojmov z oblasti železničných, cestných a leteckých dopravných prostriedkov, pričom sú zamerané na nákladnú dopravu, ďalej z oblasti prepravných prostriedkov a základov ložnej techniky nákladu na dopravný prostriedok. Zaoberajú sa základným členením železničných dopravných prostriedkov, ich označovaním, základnými technickými a prevádzkovými charakteristikami, základným členením cestných vozidiel, ich označovaním, a maximálnymi povolenými rozmermi a hmotnosťami. Skriptá sa zaoberajú aj stručným charakterizovaním leteckých dopravných prostriedkov používaných pri preprave tovaru a základným členením a používaním prepravných prostriedkov.
Predložené skriptá môžu poslúžiť i pri štúdiu na iných študijných programoch, prípadne pre laickú alebo odbornú verejnosť

Kľúčové slová:

železničná doprava

dopravné prostriedky

cestná doprava

letecká doprava

ložná technikaObsah:
 • Obsah
  Predhovor -4-
  1. Úvod -5-
  2. Dopravné prostriedky železničnej dopravy -12-
  3. Dopravné prostriedky cestnej dopravy -96-
  4. Dopravné prostriedky leteckej dopravy -119-
  5. Prepravné prostriedky -132-
  6. Ložná technika -157-
  Použitá literatúra -190-

Zdroje:
 • Adamicová E., Kejíková A.: Železničná prepravná prevádzka, Alfa Bratislava, 1987
 • Adamicová E., Klapita V.: Tovaroznalectvo, ložná a obalová technika, EDIS Žilina, 2002
 • Katalóg nákladných vozňov - ZSSK CARGO
 • Kováč M., Klapita V.: Manipulácia s materiálom v doprave, EDIS Žilina 2003
 • Kuruc Ladislav: Železničné koľajové vozidlá na Slovensku, ŽSR Ba, 1998
 • Matějka Rostislav: Vozidlá silniční dopravy I. , Alfa Bratislava, 1990
 • Sedláček Bohuslav: Letecká doprava, Žilinská univerzita v Žiline, 2000
 • Škárka Miloslav: Do čoho nakladať tovar, NADAS AFGH, 1995
 • Zákon č. 725/2004 Z.z. - rozdelenie cestných vozidiel do kategórií
 • Zákon č. 403/2005 Z.z. - rozmery a hmotnosť cestných vozidiel