Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových

Biochémia výživy ľudí

«»
Prípona
.docx
Typ
skriptá
Stiahnuté
21 x
Veľkosť
19,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
35379
Posledná úprava
31.10.2010
Zobrazené
2 556 x
Autor:
adulka87
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
DO PROBLEMATIKY
Predmet biochémia výživy (8-A-l 08) je zaradený ako výberový pre študijný odbor "Vedecká výživa ľudí" a iné odbory, ktoré sú prepojené s touto problematikou. Život človeka a jeho existencia v konkrétnych sociálno-ekonomických podmienkach vyúsťuje do jeho životných postojov, návykov a životného štýlu ako celku. Výživa sprevádza človeka v priebehu celého života a je úzko spätá s jeho zdravotným stavom a všetkými životnými prejavmi, t.j. odolnosť, biologická aktivita, pracovná výkonnosť, reprodukcia, dĺžka života a subjektívne pocity pohody a šťastia. Základný význam výživy je nemenný. Za priemerný vek človek skonzumuje 18-20 ton základných živín, čo prezentuje 38-40 t potravín a 300 mil. kJ energie. Na rozvoji poznatkov o výžive sa podieľa viac vedeckých disciplín - biológia, chémia, fyziológia, biochémia, lekárstvo a sociológia. Nové prístupy k vedeckej interpretácii výživy prezentuje aj biochémia, ktorá spôsobila kvalitatívny zvrat v smere komplexného chápania metabolizmu jednotlivých živín, význam esenciálnych zložiek, vzájomných vzťahov a záverečnej fázy biologickej oxidácie pri tvorbe energie. V súčasnosti sa potraviny stávajú strategickou surovinou a vážnym problémom celého ľudstva. Do riešenia týchto celosvetových problémov sú zapojené všetky svetové organizácie OSN, FAO a ďalšie komisie, subkomisie, ako aj vlády jednotlivých štátov. Uvedené organizácie všetkými prostriedkami presadzujú vedecké princípy výživy ľudí v celej komplexnosti obsahu a rozsahu danej problematiky. Veda o potravinách je systematickým súhrnom poznatkov, ktorý integruje poznatky niektorých prírodných, technických a spoločenských vied. Najviac základných poznatkov poskytuje chémia anorganická, organická, fyzikálna a analytická. Informácie o základných metabolických premenách poskytuje fyziológia, biochémia, lekárske vedy, poľnohospodárstvo (rastlinná a živočíšna výroba), atď. V statickej časti sa tieto vedné odbory zaoberajú zložením potravín a ich zmenami za rôznych podmienok (skladovanie, kulinárske

Kľúčové slová:

Sacharidy

aminokyseliny

bielkoviny

lipidy

nukleove kyselinyObsah:
 • 1.1 Základné pojmy a termíny z oblasti výživy


  - Výživa - systematický súhrn poznatkov, ktoré súvisia so živením jedinca, resp. celej populácie. Zároveň zahŕňa všetky znalosti z náväzných prírodných vied o procesoch, ktorými živý organizmus prijíma, premieňa a využíva potravu, t.j. živiny potrebné pre rast, obnovu, energiu a udržiavanie funkcie organizmu ako celku.


  - Potrava je všetko čo slúži pre výživu organizmu.


  - Požívatina je potrava, ktorá slúži pre výživu človeka. Podľa pôvodu môžu byt požívatiny živočíšneho, rastlinného pôvodu, ale aj z iných zdrojov napr. riasy, mikroorganizmy. Požívatiny sa delia na potraviny a pochutiny.


  - Potraviny sú požívatiny, ktoré majú určitú výživovú (nutričnú) a energetickú hodnotu.


  - Výživová hodnota požívatín závisí od obsahu živín, ich stráviteľnosti, využiteľnosti, obsahu iných látok a ďalších faktorov. Energetická hodnota je závislá od obsahu živín, tj. bielkovín (17 kJ/g), tukov (37 KJ/g) a sacharidov (17 kJ/g).


  - Pochutiny sú požívatiny bez výživnej hodnoty, ale majú senzorickú (zmyslovú) hodnotu (koreniny) alebo osviežujúcu hodnotu (čaj, káva).


  - Lahôdky sú prechodnou skupinou medzi potravinami a pochutinami s vysokou senzorickou hodnotou aj výživovou hodnotou.


  - Požívateľné tekutiny sú samostatnou skupinou požívatín, tj. voda resp. nápoje s výživnou hodnotou podľa druhu a zdroja.


  - Pokrmy sú požívatiny vhodne upravené na požívanie.


  - Jedlo je zostava pokrmov podávané v určitú dobu, napr. obed.


  - Strava je zostava jedál za určitú dobu, napr. deň. Pod pojmom strava sa zároveň rozumie aj realizácia výživy určitým spôsobom, napr. vegetariánstvo, resp. strava v chorobe a pod.


  - Stravovací režim je prijímanie potravy čo do množstva, skladby a rytmu za určitú dobu.


  - Esenciálne výživové faktory sú klasifikované ako nevyhnutné zložky výživy, napr. vitamíny, esenciálne aminokyseliny, mastné kyseliny, minerálne látky a iné biologicky aktívne látky.


  - Racionálna výživa - komplexné zabezpečovanie výživy jedinca s vyváženým príjmom živín a energie a obsahom všetkých esenciálnych zložiek v konkrétnych podmienkach jeho života a činnosti.


  1.2 Zloženie ľudského tela


  Ľudské telo je zložené z prírodných látok, ktoré získava z potravy. Chemické zloženie je nasledovné:


   


Zdroje:
 • BIOCHÉMIA VÝŽIVY
 • doc. Ing. Ján Kyselovič, PhD.