Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Agroturistika - skriptá

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
62 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42568
Posledná úprava
11.08.2015
Zobrazené
959 x
Autor:
ferdomravec
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Skriptá na predmet agroturistika. Získanie a rozšírenie znalostí z oblasti cestovného ruchu, vidieckeho cestovného ruchu a jeho špecifickej formy, ktorou je agroturistika.

Kľúčové slová:

agroturistika

skriptáObsah:
 • ÚVOD
  1 CESTOVNÝ RUCH
  1.1 Význam cestovného ruchu
  1.2 Špecifické rysy cestovného ruchu
  1.3 Historický vývoj cestovného ruchu
  1.4 Druhy cestovného ruchu
  1.5 Formy cestovného ruchu
  1.6 Predpoklady cestovného ruchu
  1.7 Faktory ovplyvňujúce cestovný ruch
  2 VIDIECKA TURISTIKA A AGROTURISTIKA
  2.1 Definície vidieckej turistiky a agroturistiky
  2.2 Pozitívne aspekty agroturistiky
  2.3 Negatívne aspekty agroturistiky
  2.4 Súčasný stav vidieckej turistiky a agroturistiky na Slovensku
  2.5 Klasifikácia turistických regiónov v Slovenskej republike
  2.6 Podmienky a rozvoj vidieckej turistiky a agroturistiky v jednotlivých krajoch Slovenska
  3 PODPORNÉ PROGRAMY ROZVOJA VIDIECKEJ TURISTIKY A AGROTURISTIKY NA SLOVENSKU
  3.1 Sektorový operačný program (SOP)
  3.2 Rezortný program rozvoja agroturizmu a lesoturizmu v SR
  3.3 Program „Obnova dediny“
  4 TURISTICKÉ TEMATICKÉ CESTY VO SVETE A NA SLOVENSKU
  4.1 Európske kultúrne trasy certifikované Radou Európy
  4.2 Turistické tematické cesty na Slovensku
  5 EUROREGIÓNY
  6 VIDIECKA TURISTIKA A AGROTURISTIKA AKO VÝZNAMNÁ PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ
  6.1 Podnikateľské plány (zámery)
  6.2 Definícia a príprava podnikateľských plánov
  6.3 Legislatívna úprava podnikania
  7 OSNOVA PODNIKATEĽSKÉHO PLÁNU
  7.1 Koncept podnikateľského plánu
  7.2 Detailnejšia osnova podnikateľského plánu
  8 EKONOMICKÁ ÚVAHA PRI TVORBE PODNIKATEĽSKÉHO PLÁNU
  8.1 Príklad výpočtu tržieb, nákladov a návratnosti investovaných finančných prostriedkov do agroturistického zariadenia
  9 SLUŽBY VO VIDIECKOM TURIZME A AGROTURIZME
  9.1 Ľudské potreby ako príčina a hybná sila hospodárenia
  9.2 Ubytovacie služby vo vidieckej turistike a agroturistike
  9.3 Stravovacie služby v agroturistike
  9.4 Služby prepravcov (doprava)
  9.5 Sprievodcovské služby
  9.6 Doplnkové služby v agroturistike
  9.7 Špecifické služby v agroturistike
  10 MARKETING „VÝROBKU“ VIDIECKEJ TURISTIKY A AGROTURISTIKY
  10.1 Prieskum trhu
  10.2 Požiadavky na marketingový plán
  10.3 Starostlivosť o zákazníka
  10.4 Stanovenie ceny produktu vidieckej turistiky a agroturistiky
  10.5 Manažment objektu typu „Bed & Breakfast“
  11 PROPAGÁCIA VO VIDIECKEJ TURISTIKE A AGROTURISTIKE
  11.1 Propagačné letáky, brožúry
  11.2 Komerčné katalógy (mikroregionálne, regionálne a národné)
  11.3 Informačné technológie
  11.4 Štátna tlačená propagácia a edičná činnosť
  11.5 Cestovné kancelárie
  11.6 Medzinárodné a národné výstavy a veľtrhy
  11.7 Propagácia „z úst do úst“
  11.8 Príprava úspešnej stratégie propagácie
  12 ZNAČENIE AGROTURISTICKÝCH OBJEKTOV V CESTNEJ DOPRAVE
  12.1 Použitie informatívnych tabúľ
  12.2 Dokumentácia značenia agroturistických objektov
  ZÁVER

Zdroje:
 • Habán, M. - Otepka, P.: Agroturistika. Nitra: SPU, 2004. 153 s. ISBN 80-8069-451-6