Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Vzťah sociálnej práce a sociálnej pedagogiky

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
13 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
36698
Posledná úprava
05.02.2011
Zobrazené
2 155 x
Autor:
caca91
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce spolu súvisia, no štúdium literatúry o tom ma utvrdilo. Vzťahy sociálnej pedagogiky a sociálnej práce nie sú založené na protirečení, ale na vzájomnom dopĺňaní sa. Obe sa výrazne snažia o socializáciu jednotlivca alebo skupiny. Ich pevné puto upevňuje hlavne ich spoločný objekt - človek a humanistický prístup k nemu. Sociálna pedagogika je veda o výchove v sociálnej práci a výchova tvorí podstatnú časť aktivít v sociálnej práci. Jedna bez druhej samostatne nemôžu existovať. Veď práca sociálneho pedagóga je práca sociálna. Sociálna práca a sociálna pedagogika sú nevyhnutné hlavne vtedy, keď zlyhávajú funkcie školy a rodiny. Pomáhajú a starajú sa o osobnosť pri jej sociálnych problémoch. Pri štúdiu sociálnej práce by mali byť kľúčové poznatky hlavne zo sociálnej pedagogiky. Obe sa spolu zúčastňujú na riešení, náprave a prevencii sociálnych problémov, t.z., že v širšom chápaní obe vychovávajú. Spája ich preventívny aj rehabilitačný charakter práce. Práca sociálneho pracovníka a sociálneho pedagóga má spoločné hodnoty, ciele a sociálnu orientáciu. Preto idú vždy ruka v ruke v napredovaní potrieb spoločnosti.

Kľúčové slová:

sociálna pedagogika

sociálne problémy

náprava

funkcia školy a rodiny

sociálna prácaObsah:
 • Úvod……………………………………………………………………. 2
  1. Sociálna pedagogika………….......................................... 3
  1.1 Praktický smer sociálnej pedagogiky………………….……… 3
  1.2 Teoretický smer sociálnej pedagogiky………………...……...3
  1.3 Empirický smer sociálnej pedagogiky………………...……... 3
  2. Vzťah sociálna pedagogika a sociálna práca……………….. 4
  2.1 Teória sociálnej práce..............………………….………...... 4
  2.2 Teória kultúrno - osvetovej práce .......………………..….....4
  2.3 Dejiny sociálno – osvetovej práce......………………...…….. 5
  2.3.1 Charakteristické znaky sociálnej pedagogiky..................
  2.3.2 Charakteristické znaky sociálnej práce..........................
  2.4 Obsiahnutie sociálnej pedagogiky a sociálnej práce...........
  2.5 Tabuľka vývinu sociálnej práce a sociálnej pedagogiky......
  Záver…………………………………………………………………… 6

Zdroje:
 • Hroncová,J. – Emmerová,I.: Sociálna pedagogika. Banská Bystrica : UMB Banská Bystrica, 2004. 21s. ISBN 80-8083 028-2
 • WROCZYŃSKI, R.: Sociálna pedagogik. Bratislava : pedagogické nakladateľstvo, 1972. 88s.
 • Hroncová,J. – Emmerová,I.: Sociálna pedagogika. Banská Bystrica : UMB Banská Bystrica, 2004. 46s. ISBN 80-8083 028-2
 • SCHILLING, J.: Sociálna práca, Hlavné smery vývoja sociálnej pedagogiky a sociálnej práce. Trnava : 1999. 109s.
 • Hroncová,J. – Emmerová,I.: Sociálna pedagogika. Banská Bystrica : UMB Banská Bystrica, 2004. 59s. ISBN 80-8083 028-2
 • Hroncová,J. – Emmerová,I.: Sociálna pedagogika. Banská Bystrica : UMB Banská Bystrica, 2004. 63-64s. ISBN 80-8083 028-2
 • Hroncová,J. – Emmerová,I.: Sociálna pedagogika. Banská Bystrica : UMB Banská Bystrica, 2004. 62s. ISBN 80-8083 028-2
 • http://www.pedrevue.sk/Archiv/2001/05/2001_05_Ondrejkovic.pdf. 5.6.2006