Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových

SWOT analýza - strategický marketing

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
34 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10077
Posledná úprava
10.10.2018
Zobrazené
12 465 x
Autor:
lucia11
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Seminárna práca je zameraná na priblíženie problematiky týkajúcej sa SWOT analýzy, ktorá je ľahko použiteľným nástrojom na rýchle spracovanie prehľadu o strategickej situácii podniku.

V teoretickej časti sme v krátkosti vysvetlili pôvod a význam pojmu SWOT analýza. Taktiež sme uviedli proces jej tvorby a štruktúru. Tieto teoretické informácie sú podkladom pre spracovanie praktickej časti seminárnej práce.

Praktická časť práce je zameraná na špecifikovaní SWOT analýzy na konkrétnom podniku. Zvolili sme si pekáreň EMONT, s. r. o. so sídlom v Kvetoslavove.

V súčasnosti je trh v potravinárskej sfére plne rozvinutý a vo veľkej miere aj rozdelený. Pôsobí tu viacero firiem s rovnakým zameraním, pričom každá z nich má určitý podiel na trhu. Pekáreň svojím charakterom patrí k malým pekárňam, ktorá sa zaoberá výrobou, predajom a distribúciou kvalitných pekárenských výrobkov.

Aby firma mohla obstáť v konkurenčnom boji, pravidelne zhodnocuje svoje silné, slabé stránky, snaží sa vyhýbať rizikám a využiť všetky príležitosti, ktoré sa jej naskytnú.

Na základe interných materiálov a informácií od zamestnancov pekárne sme identifikovali silné, slabé stránky podniku a taktiež jeho príležitosti a riziká.

V závere práce sme zhodnotili situáciu podniku, vybrané položky SWOT analýzy, výhody, nevýhody pekárne.

Kľúčové slová:

SWOT analýza

príležitosti

riziká

silné stránky

slabé stránky

strategický marketing

ponuka

obchodné prekážky

zahraničné trhyObsah:
 • I. Úvod
  II. SWOT analýza, jej pôvod a podstata
  2.1 Pôvod SWOT analýzy
  2.2 Podstata SWOT analýzy
  III. Proces tvorby SWOT analýzy
  IV. Štruktúra SWOT analýzy
  V. SWOT analýza firmy EMONT, s. r. o.
  5.1 Charakteristika podniku
  5.2 História firmy
  5.3 Súčasný trh
  5.4 SWOT analýza
  VI. Záver
  Bibliografia

Zdroje:
 • GRZNÁR, M. a ŠINSKÝ, P.: Firemné plánovanie. Bratislava: Ekonóm, 2003. ISBN
 • 80-225-1649-X
 • SLÁVIK,Š.: Strategický manažment. Bratislava: Ekonóm, 1997. ISBN 80-225-0816-0