Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Swapové obchody

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
1,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7110
Posledná úprava
13.12.2017
Zobrazené
1 461 x
Autor:
gabistar
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Finančný trh je jedným z najrýchlejšie rozvíjajúcich sa trhov v súčasnosti. Jedným z jeho segmentov je aj devízový trh, ktorý je najväčším a najlikvidnejším trhom na svete, ktorý v súčasnosti globálny celosvetový charakter. Obchoduje sa na ňom 24 hodín denne a nemá presne vymedzené miesto obchodovania.

Pre celú ekonomiku a teda aj pre jednotlivé segmenty finančného trhu je v súčasnosti charakteristický proces globalizácie, liberalizácie obchodu a odstraňovanie bariér v oblasti voľného pohybu kapitálu. Proces globalizácie je však sprevádzaný nielen masovejším rozvojom nových finančných inštrumentov, ale ide ruka v ruke aj s rizikami. Čím je vidina zisku väčšia, tým samozrejme prináša aj väčšie riziko. Každý ekonomický subjekt sa na jednej strane snaží maximalizovať hodnotu zisku, na strane druhej sa usiluje o minimalizáciu rizika. Ide v podstate o procesy, ktoré nie je možné realizovať súčasne. Subjekty sa musia rozhodnúť pre určitú mieru rizika, ktorú sú ochotné akceptovať pri adekvátnom zisku.

Tieto 2 snahy na finančnom trhu spôsobujú, že sa na trhu objavujú stále nové a nové inštrumenty, ktorých úlohou je znižovanie rizika, či už úverového, úrokového alebo menového rizika, prípadne jeho úplne odstránenie. Na druhej strane každý takýto „nový“ inštrument môže byť využitý účastníkmi aj na dosiahnutie zisku, preto sa neraz stávajú aj predmetom obchodovania.

Presne takýmito inštrumentmi na finančnom a devízovom trhu sú finančné deriváty, ktoré sa považujú za pomerne mladé finančné nástroje na celosvetových trhoch a súvisia predovšetkým s dynamickým rozvojom finančného trhu a jeho globalizáciou.Kľúčové slová:

finančné deriváty

swapové obchody

finančný trh

obchod

derivátyObsah:
 • Úvod -2-
  1 Vlastná práca -3-
  1.1 Finančné deriváty -3-
  1.2 Swapy a swapové obchody -5-
  1.3 Členenie swapov -6-
  1.3.1 Úrokové swapy -8-
  1.3.2 Menové a menovo-úrokové swapy -10-
  1.3.2.1 Charakteristika niektorých druhov menových a menovo-úrokových swapov -13-
  1.4 Riziká swapových obchodov -14-
  1.5 Využitie swapov a tendencie ich využitia -15-
  1.6 Swapy na slovenskom finančnom trhu -16-
  Záver -20-
  Použitá literatúra -21-