Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Štátny rozpočet a verejné financie

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
261 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1634
Posledná úprava
23.04.2016
Zobrazené
7 651 x
Autor:
tomi741
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Túto tému seminárnej práce z predmetu Financie a mena, sme si zvolili hlavne z toho dôvodu, že téma verejné financie a štátny rozpočet nám je blízka a už sme sa s ňou stretli na strednej škole.
Napriek tomu sme sa pri čítaní odbornej literatúry dozvedeli nové informácie, ktoré som predtým nevedeli.
V našej práci by sme chceli priblížiť ľuďom, ktorí budú túto prácu čítať, základné informácie o verejných financiách a štátnom rozpočte.
Našej práci sme sa začali venovať niekoľko týždňov pred jej odovzdaním. Najskôr sme si požičali odbornú literatúru, ktorú uvádzame na konci našej práce. Preštudovali sme si ju a označili tie informácie, ktoré sa týkajú témy práce. Potom sme si na internete vyhľadali stránky, ktoré sa týkajú našej témy a z týchto našich zdrojov sme spracovali informácie do jedného celku tak, aby sme dodržali súvislosti a vypracovali ucelenú prácu.

Kľúčové slová:

štátny rozpočet

verejné financie

financie a mena

deficit

prebytok

príjmy

výdavkyObsah:
 • Úvod -3-
  Cieľ práce -4-
  Metodika práce -5-
  Štátny rozpočet, definícia -6-
  Prebytok, deficit rozpočtu a vyrovnaný rozpočet -7-
  Štátny rozpočet SR -8-
  Vývoj príjmov a výdavkov SR a deficitu -10-
  Verejné financie -11-
  Reforma riadenia VF -12-
  Analýza vlastnej práce -20-
  Použitá literatúra -21-
  Záver -22-

Zdroje:
 • SAMUELSON, P., NORDHAUS W.: Ekonómia, Bratislava, Elita, 2000
 • LISÝ, J. a kolektív: Ekonómia: Všeobecná ekonomická teória, 5. vydanie, Bratislava, Iura Edition, 2003
 • BELIČKOVÁ, K. a kol.: Verejné rozpočty, Bratislava, Ekonóm, 2005
 • HONTYOVÁ, K.: Štátny rozpočet, mena a medzinárodné ekonomické vzťahy, 2.vydanie, Bratislava, Iura Edition, 2005
 • FELDERER, B., HONBURG, S.: Makroekonomika a nová makroekonomika. Bratislava, Elita, 1995
 • Internet