Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Štatistika - sobášnosť a rozvodovosť

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
84 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4510
Posledná úprava
21.09.2017
Zobrazené
11 070 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Na zistenie vývoja sobášnosti je vhodné aby sme vedeli čo je to sobáš a sobášnosť. Sobáš je právny akt, ktorým sa uzaviera manželstvo a sobášnosť je uzavieranie manželstiev sledované ako hromadný demografický jav, ktorý sa sleduje oddelene podľa pohlavia.
Pri sledovaní sobášnosti sa používajú rôzne ukazovatele, napr. : hrubá miera sobášnosti, všeobecná miera sobášnosti, miera opakovanej sobášnosti, miera sobášnosti podľa veku... Hrubá miera sobášnosti vyjadruje počet sobášov k strednému stavu obyvateľov, obyčajne za rok. Zvyčajne sa vyjadruje v promile. Všeobecná miera sobášnosti vyjadruje počet sobášov k strednému stavu obyvateľov schopných uzavrieť manželstvo, obyčajne za rok. Zvyčajne sa vyjadruje v promile a počíta sa oddelene podľa pohlavia. Miera opakovanej sobášnosti vyjadruje počet sobášov vyššieho poradia k počtu osôb ovdovených a rozvedených. Počíta sa oddelene podľa pohlavia, spravidla na 1000 osôb a miera sobášnosti podľa veku vyjadruje pomer počtu sobášov osôb v danom veku k strednému stavu obyvateľov v tom istom veku, obyčajne za rok. Počíta sa oddelene podľa pohlavia, spravidla na 1000 osôb a označuje sa aj ako špecifická miera sobášnosti.

Kľúčové slová:

sobášnosť

rozvodovosť

sobáš

manželstvo

obyvateľstvoObsah:
 • Sobášnosť
  Rozvodovosť
  I. Analýza vývoja sobášnosti a rozvodovosti v Slovenskej republike
  II.I Sobášnosť
  II.II. Rozvodovosť
  III. Porovnávanie vývoja sobášnosti a rozvodovosti v Slovenskej a Českej republike