Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
9 nových

Pracovné skupiny

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
20 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7129
Posledná úprava
14.12.2017
Zobrazené
743 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Existuje nielen kvantitatívny rozdiel v riadení jednotlivcov a pracovných skupín, ale hlavne kvalitatívny. Riadenie pracovných skupín neznamená len súhrn riadenia jednotlivcov (aj keď samotná individualita je doležitou premennou v riadení skupín), ale predstavuje riadenie skupinových procesov ako výsledok skupinových vzťahov. Skupinové vzťahy ovplyvňujú pracovný výkon, vzájomnú komunikáciu, kooperáciu, vytváranie pracovnej atmosféry v pozitívnom, ale aj v negatívnom smere. Riadenie skupín je preto náročnou a veľmi zodpovednou úlohou manažéra.
Správanie v organizácii možno vnímať v individuálnej a skupinovej rovine. lndividuálne správanie sa zaoberá oblasťou identifikácie individuálnych rozdielov, typológie osobnosti, ich hodnotami a postojmi. Sústreďuje sa na ich motiváciu, hodnotenie a odmeňovanie.
Skupinové správanie sa venuje problematike vzájomnej interakcie medzi viacerými zamestnancami, vývojom skupín a dynamikou vzťahov vnútri skupiny a zároveň navonok, medzi skupinami. Zaoberá sa zmenami správania, formálnymi a neformálnymi vzťahmi v skupine, problematikou moci a vedenia ľudí, rovnako aj formovaním systému motivácie, kontroly a hodnotenia. Skupinové správanie je súčasťou celej organizácie a je ovplyvňované vonkajším a vnútorným prostredím organizácie.

Kľúčové slová:

rola

pozície

normy

pravidlá

pracovná skupina

tímObsah:
 • Úvod
  Charakteristika pracovnej skupiny
  Skupinová štruktúra
  Pozície a roly v pracovnej skupine
  Normy a pravidlá v pracovnej skupine
  Veľkosť a zloženie pracovnej skupiny
  Skupina alebo tím?