Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 703   projektov
3 nových

Postup pri likvidácii poistnej udalosti

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38592
Posledná úprava
02.11.2011
Zobrazené
1 134 x
Autor:
hraskova.eva
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod
Konečným prejavom poisťovacej služby je poskytnutie poistného plnenia. Práve toto poskytnutie peňažných prostriedkov veľkej skupiny poistených, si vyžaduje vykonanie viacerých úkonov súvisiacich s preukázaním oprávnenosti požiadavky na poskytnutie poistného plnenia. Výplata akejkoľvek sumy musí byť dôkladne dokumentovaná a preukázaná.
Povinnosť preukazovať je vždy na strane poisteného alebo poškodeného. Táto podmienka vyplýva z poistných podmienok a určuje poistenému alebo poškodenému povinnosť predložiť poisťovni všetky doklady a vysvetlenia túkajúce sa vzniknutej poistnej udalosti, jej objasnenia a preukázaniu rozsahu poškodenia a výšky spôsobenej straty.

Kľúčové slová:

poistenie

poistná udalosť

poisťovnaObsah:
 • Úvod 3
  1. Poistná udalosť, likvidácia poistnej udalosti 4
  1.1 Organizácia a riadenie organizačnej služby 4
  1.2 Registrácia poistných udalostí 5
  1.3 Likvidácia 5
  1.4 Výpočet poistného plnenia 6
  1.5 Poukázanie poistných plnení 7
  1.6 Štatistika v poistných udalostiach 7
  2. Porovnanie likvidácie škodovej udalosti z úrazového poistenia v poisťovniach na Slovensku 8
  2.1 Groupama poisťovňa, a.s. 8
  2.2 ČSOB poisťovňa, a.s. 10
  3. Porovnanie likvidácie škodovej udalosti z havarijného poistenia v poisťovniach na Slovensku 11
  3.1 Havarijné poistenie v Groupama poisťovni, a.s 11
  3.2 Havarijné poistenie v ČSOB poisťovni, a.s 14
  4. Záver 15
  5. Zoznam použitej literatúry 16

Zdroje:
 • CHOVAN, P.1994. Základy poisťovníctva. Bratislava: Slovenská asociácia poisťovní, 1994, 176 s., ISBN 80-88848-86-5
 • CHOVAN, P. 1995. Poistenie pre všetkých, Populárne o poistení. Bratislava: Eurounion, 1995, s. 145, ISBN 80 85568-16-0
 • D.BREVENÍKOVÁ, V. ČEJKOVÁ, Z. ONDREJOVÁ. 1995. Poistenie a poisťovníctvo. Bratislava: ELITA, 1995, 278 s., ISBN 80-85323-59-1
 • Zákon o poisťovníctve č. 8/2008 Z. z.
 • www.euroekonom.sk
 • www.nbs.sk
 • www.csobpoistovna.sk
 • www.groupama.sk