Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Porovnanie sústavy verejných financií v Litve a na Slovensku

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46988
Posledná úprava
02.05.2017
Zobrazené
570 x
Autor:
juliana.cverhova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V tejto práci sa budem venovať problematike verejných financií v Slovenskej republike a v Litve. Budem porovnávať jednotlivé zložky, ktoré tvoria príjmy a výdavky oboch krajín. Práca obsahuje detailnú charakteristiku jednotlivých príjmov a jednotlivých zložiek výdavkov.

Úvod
Verejný sektor zabezpečuje rad úloh a funkcií, ktoré si vyžadujú veľký objem finančných prostriedkov. Aby svoje úlohy mohol plniť, potrebuje sústrediť vo verejnej rozpočtovej sústave dostatočné množstvo finančných prostriedkov, ktoré získa najmä prerozdelením národného dôchodku. Využije pri tom svoju moc, ktorou sa odlišuje od všetkých ekonomických subjektov a ktorá sa vyznačuje tým, že je výlučná a všeobecná - povinnosť ostatných subjektov platenia daní.

Kľúčové slová:

Slovensko

Litva

verejné financie

daň

Verejné príjmy

verejné výdavky

štátny rozpočet

daň

Slovenská republikaObsah:
 • Úvod
  1. Verejné príjmy v Slovenskej republike
  1.1 Daňové príjmy.
  1.2 Nedaňové príjmy
  1.3 Granty a transfery.
  2. Verejné výdavky v Slovenskej republike
  1.1. Bežné výdavky
  1.2. Kapitálové výdavky
  1.3. Výdavky podľa funkčnej klasifikácie
  2. Verejné financie v Litve
  Verejné príjmy v Litve
  Dane
  Ostatné príjmy
  Verejné výdavky v Litve
  Záver
  Literatúra

Zdroje:
 • Briediková, I. (2012), Analýza vývoja príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu SR, Banská Bystrica
 • Coady, D., Geng, N. (2015), From Expenditure Consolidation to Expenditure Efficiency: Addressing Public Expenditure Pressures in Lithuania, International Monetary Fund
 • Daně v Litvě
 • Eurostat, General government expenditure by function (COFOG)
 • Horváthová, I.; Jakubíková, E. (2008), Verejné financie, Košice, Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta .
 • Ministerstvo financií Slovenskej republiky (2015), Daňové indikátory
 • Ministerstvo financií Slovenskej republiky(2015), Návrh rozpočtového plánu Slovenskej republiky na rok 2016
 • Ministerstvo financií Slovenskej republiky (2016), Daňové príjmy
 • Ministerstvo financií Slovenskej republiky (2016), Fiškálne indikátory
 • Ministerstvo financií Slovenskej republiky (2016), Štátny rozpočet 2015
 • Ministry of Economy of the Republic of Lithuania
 • Ministerstvo zahraničných vecí a Európskych záležitostí Slovenskej republiky (2015), Ekonomická informácia o teritóriu: Litovská republika
 • Mirdala, R. (2011), Fiškálna politika v európskych konvergujúcich ekonomikách, Košice, Univerzitná knižnica, Technická univerzita v Košiciach, ISBN 978-80-553-0770-1.
 • Národná rada Slovenskej republiky (2015), Zákon o štátnom rozpočte na rok 2016
 • Operational data on collection of the state budget and municipal budgets consolidated revenue in Lithuania (2015)
 • Pricewaterhouse Coopers Tax, k.s (2016), Dane do vrecka 2016
 • Redekyová, I. (2012), Daňové sústavy v kocke - Litva
 • Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 2010 (2015)
 • Zastupiteľský úrad ČR (2016), Litva: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled