Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Poisťovníctvo (základné pojmy, zaistenie, sociálne poistenie, zdravotné poistenie)

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
33 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40230
Posledná úprava
10.05.2012
Zobrazené
1 665 x
Autor:
matka1683291
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Poisťovníctvo je nevýrobným odvetvím národného hospodárstva. Je jedným zo segmentov finančného trhu. Charakterizuje sa tiež ako špecifické odvetvie národného hospodárstva. Termín poistenie je odvodené od talianskeho slova assicuranza, čo znamená istota, zabezpečenie, bezpečnosť.

Ľudia sa poisťujú už približne 4 000 rokov. Život je spojený s neistotou a človek, ktorý si riziká uvedomuje a nie sú schopný im zabrániť, má snahu aspoň minimalizovať ich následky. Prvé záznamy o poistení sú zo starovekého Egypta, kde sa poisťovali stavitelia pyramíd s cieľom pokryť náklady na pohreb v prípade smrti. V prímorských krajinách pri Stredomorí poistenie fungovalo ako odmena za prepravu. V prípade, ak loď neprišla do cieľa, nemusel obchodník poplatok zaplatiť. Prvá poistná zmluva v písomnej podobe je zo 14. storočia. Bola podpísaná v Pise na území Talianska.

Vznik poisťovníctva ako hospodárskeho odvetvia krajiny sa datuje od prvej polovice 18. storočia. Jeho rozvoj súvisí s rozvojom ekonomiky, vedy a techniky, spoločnosti, v ktorej so vznikom nových a nových rizík musia občania, podnikatelia i samotné poisťovne počítať. Všetky zmeny v spoločnosti sa následne odrážajú v poisťovacej činnosti.

Kľúčové slová:

poisťovníctvo

zaistenie

sociálne zabezpečenie

komerčné poistenie

zdravotné poistenieObsah:
 • 1. Charakteristika poistných vzťahov,
  1.1 Subjekty poistného vzťahu,
  1.2 Kategória poistenia,
  1.3 Princípy poistenia
  2. Poistná zmluva,
  3. Poistné riziko,
  4. Funkcie poistenia
  5. Klasifikácia poistenia,
  5.1 Členenie poistenia podľa rôznych kritérií,
  5.2 Komerčné a nekomerčné poistenie,
  6. Zaistenie,
  6.1 Základné kategórie v zaistení,
  6.2 Úlohy zaistenia,
  6.3 Funkcie zaistenie,
  7. Zdravotné poistenie
  8. Sociálne poistenie,
  8.1 Sociálne zabezpečenie,
  8.2 Nemocenské poistenie,
  8.2.1 Osobitný rozsah nemocenského poistenia,
  8.3 Dôchodkové poistenie,
  8.3.1 1. pilier dôchodkového poistenia,
  8.3.2 2. pilier dôchodkového poistenia
  8.3.3 3. pilier dôchodkového poistenia

Zdroje:
 • Beňová, E.: Financie a mena. Bratislava: Iura Edition, 2007. ISBN 978-80-8078-142-2
 • Zákon o sociálnom poistení,
 • http://www.euroekonom.sk