Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
3 nových

Organizačné kultúry

«»
Prípona
.pdf
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
65 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39716
Posledná úprava
11.03.2012
Zobrazené
2 073 x
Autor:
an.ma
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pojem organizačná kultúra je v dnešnej dobe dostatočne známy. Na zákade ďalšej analýzy môžeme konštatovať, že organizačná kultúra je niečo, čo sa vytvára dlhodobo.

V niektorých podnikoch je kultúra stanovená v písomnej forme a očakáva sa, že zamestnanci sa ňou budú riadiť. V mnohých organizáciách sa však stretávame s názorom zamestnancov, že v danej organizácii podnikovú kultúru nemajú, to je príkaldom toho že organizačná kultúra sa zväčša vytvára nepozorovane a spontánne.

K organizačnej kultúre prispieva každý nadriadený, či zamestnanec a odráža sa tu predovšetkým jeho osobnosť, individualita a schopnosti.

Kľúčové slová:

organizačné kultúry

dimenzie organizačných kultúr

formy organizačnej kultúry

ideológia

subkultúry

typológia kultúrObsah:
 • Úvod 4
  1 História organizácie 5
  2 Organizačná štruktúra 6
  3 Dimenzie organizačnej kultúry 7
  3.1 Index mocenskej vzdialenosti 7
  3.2 Individualizmus verzus kolektivizmus 7
  3.3 Maskulinita verzus feminita 8
  3.4 Index vyhýbania sa neistote 8
  3.5 Dlhodobá orientácia verzus krátkodobá orientácia 9
  4 Formy organizačnej kultúry 10
  5 Ideológia organizačnej kultúry 11
  6 Subkultúry 12
  7 Typológia kultúr 13
  Záver 14
  Použitá literatúra 15

Zdroje:
 • Šajgalíková, H. – Bajzíková, Ľ.: Organizačné kultúry – Teória. Druhé prepracované a doplnené vydanie. Bratislava. Vydavateľstvo Ekonóm, 2000. ISBN 80-225-1268-0.
 • Piškanin, A. – Rudy, J. – Bajzíková, Ľ. -, Sulíková, R. – Šajgalíková, H. – Wojčák, E.: Manažment: Klasické teórie a moderné trendy. Kartprint, 2010. ISBN 978-80-89037-26-1.
 • Hofstede, G.: Cultural Dimensions [online]. 1967 – 2009. Dostupné na internete: http://www.geert-hofstede.com/.