Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Mediálne produkty - seminárna práca

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
19 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45014
Posledná úprava
26.01.2015
Zobrazené
1 767 x
Autor:
matej.polonec
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Média nám ponúkajú rôznorodý a pestrý súbor produktov, ktoré užívatelia médií vyhľadávajú, prijímajú a užívajú každý deň. Ráno začíname s novinami, ktoré nás oboznamujú s najnovšími udalosťami či už z nášho regióna alebo z celého sveta. Pri káve si vychutnávame šokujúce škandály celebrít či nesúhlasne krútime hlavami nad najnovšími rozhodnutiami našej vlády. Prakticky celý deň máme na dosah nekonečné množstvo informácii, ktoré zaplavujú internet. Sociálne siete, online spravodajstvá, blogy a ďalšie zdroje všetkých možných informácii sa aktualizujú na internete každú chvíľu. Na ceste z práce nám v aute hrá rádio s hudobnými novinkami a hovorenými vstupmi moderátorov, ktorí na nás dokážu za dve minúty vychŕliť niekoľko ďalších správ. Večer sadáme pred televízor a sledujeme obľúbené filmy, seriály a rôzne televízne relácie striedajúce sa s kvantom reklám, ktoré už pomaly ani nevnímame. Celý deň sa tak k nám dostávajú rôzne druhy mediálnych produktov.

V tejto práci sa pokúsim priblížiť čo sú to mediálne produkty, rozviniem tému významu mediálnych produktov a prístupy k chápaniu významu. Podrobenejšie sa budem venovať tiež obsahu mediálnych produktov, obsahovej analýze a vzťahu mediálnych obsahov k spoločnosti a k realite. Ďalej opíšem ako vzniká mediálny produkt, z čoho sa skladá a akú ma stavbu.

Kľúčové slová:

mediálny produkt

analýza

média

realitaObsah:
 • Úvod
  1. Charakteristika mediálnych produktov
  1.1. Klasifikácia mediálnych produktov
  2. Mediálny produkt a jeho význam
  2.1. Média a prístupy k chápaniu významu
  3. Obsah mediálneho produktu
  3.1. Obsahová analýza mediálnych produktov
  3.2. Vzťah mediálnych obsahov k spoločnosti a k realite
  4. Usporiadanie mediálneho obsahu
  4.1. Prvky mediálneho produktu
  4.2. Stavba mediálneho produktu
  Záver
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • BERGER, P.L. - LUCKMANN, T. Sociální konstrukce reality. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999.
 • BURTON, G.- JIRÁK, J. Úvod do studia médií. Brno : Bannister & Principal, 2001.
 • DANESI, M. Understanding Media Semiotics. London : Arnold, 2002.
 • FISKE, J. Introduction to Communication Studies. London : Routledge, 1990.
 • JERREN, O. - BONFADELLI, H. Einfrührung in die Publizistikwissenschaft. Bern-Stuttgart-Wien : Pau Haupt-UTB, 2001.
 • JIRÁK, J.; KÖPPLOVÁ, B. Masová média. Praha : Portál, 2009. 416 s. ISBN 978-80-7367-466-3
 • MČ3. Mluvnice češtiny 3. Praha : Academia, 1987.
 • ŠTĚPÁNEK, V. Teorie literatury. Praha : SPN, 1965.
 • WINDAHL, S. - SIGNITZER, B. - OLSON, J.T. Using Communication Theory: An Introduction to Planned Communication. London-Tousand Oaks-New Delhi : Sage, 1992.