Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 761   projektov
4 nových

Marketingová stratégia konkrétneho hotela

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
74 x
Veľkosť
3,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39086
Posledná úprava
18.12.2011
Zobrazené
2 822 x
Autor:
ray.fesson
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Hotel sa nachádza v Oravskom Podzámku , v obci ležiacej v regióne Oravy. Hotel sa nachádza v budove , ktorá bola postavená v roku 1893 . Od svojho počiatku plní svoju pôvodnú funkciu Je to prvý hotel zriadený na území Oravy.Počas svojo fungovania prešiel mnohými zmenami .Menili sa manažéri , menili sa majitelia , menil sa vzhľad hotela . Hotel pôvodne patril Oravskému Komposesorátu - spolku spravujúcemu podstatnú časť majetkov na Orave . Blízky hrad navštevovalo už v tej dobe veľa turistov a bolo prirodzené , že chýbalo miesto, kde by sa môhli turisti ubytovať a oddýchnuť si . Po 2.svetovej vojne prišlo znárodnenie a hotel bol zoštátnený . Majiteľom sa stal štátny podnik Jednota . Počas tohto obdobia , keď neexistovalo súkromné vlastníctvo , prirodzený hospodársky vývoj sa zastavil. Vplyvom iných ako trhových podmienok sa dá len ťažko hovoriť o určitej stratégii a trhovom smerovaní podniku . Až obdobie po roku 1989 zmenilo vlastnícke vyťahy a majiteľom hotela sa v malej privatizácii stala firma Spektrum. Tá prevádzkuje hotel doteraz . Hotel prešiel v minulosti nákladnou rekonštrukciou a je plne pripravený uspokojiť potreby účastníkov cestovného ruchu pri zachovaní etických a ekologických princípov a zvyšovania zisku.

Kľúčové slová:

marketingová stratégia

marketing

hotelObsah:
 • 1. Charakteristika podniku CR
  1.1. Poslanie PCR
  1.2 Lokalizácia, prevádzkovateľ, kategória atrieda, kapacita, rozsah a štruktúra poskytovaných služieb, organizačná štruktúra podniku, počet a štruktúra pracovníkov
  1.3 Podnikateľské/podnikové ciele, hospodárske výsledky, personálna a finančná politika, marketingové ciele podniku
  2. Marketingová analýza
  2.1 Analýza podniku-vnútorného prostredia
  2.2 Analýza zákazníkov-návštevníci
  2.3 Analýza konkurencie
  2.4 Analýza dodávateľsko-odberateľských vzťahov
  2.5 Analýza miestnej verejnosti
  2.6 Analýza marketingového makroprostredia podniku
  2.7 Situačná analýza S.W.O.T.
  3. Návrh marketingovej koncepcie podniku
  3.1 Formulovanie poslania a stanovenie marketingových cieľov
  3.2 Segmentácia dopytovej stránky trhu, výber a charakteristika cieľových skupín zákazníkov
  3.3 Výber marketingovej stratégie
  3.4 Aktivácia nástrojov marketingového mixu podniku
  3.4.1 Produktový mix
  3.4.2 Distribučná politika
  3.4.3 Komunikačná politika a plán propagačných aktivít
  3.4.4 Personálna politika
  3.4.5 Cenová politika
  3.5 Zodpovednosť za realizačné opatrenia, marketingový audit a marketingová kontrola