Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 701   projektov
0 nových

Manažment ľudských zdrojov v spoločnosti Komandor

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
19 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4318
Posledná úprava
15.08.2017
Zobrazené
4 204 x
Autor:
micka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Z informácií, ktoré som mala k dispozícii a ktoré som postupne v jedotlivých bodoch tejto práce opísala samotnú situáciu manažmentu ľudských zdrojov v tejto spoločnosti hodnotím nie veľmi kladným spôsobom. Ide skôr o systém nedostatočný a neefektívnu stratégiu. Chýbala mi tu centralizácia riadenie ľudských zdrojov. I keď určitá zodpovednosť a spolupráca líniových manažérov na procesoch a aktivitách riadenia ľudských zdrojov sa môže javiť ako jeden z moderných spôsobov manažmentu ľudských zdrojov, podľa mňa je to v tomto prípade nutnosť. Spoločnosti chýbajú kvalifikovaní ľudia a z toho dôvodu sú prenášané tieto zodpovednosti a aktivity na jednotlivých riadteľov oddelení. A z toho dôvodu tu chýbajú i prepracované metódy postupov ktoré zahŕňa riadenie ľudských zdrojov.
Pravdepodobne si túto situáciu i napriek prosperite podniku vedenie spoločnosti uvedomuje a je na najlepšej ceste prepracovať systém riadenia ľudských zdrojov, keďže sa v súčastnej dobe koná v spoločnosti interný audit poradenskou spoločnosťou v oblati ľudských zdrojov.

Kľúčové slová:

Identifikácia zmeny

manažment

zamestnanec

podnik

spôsob odmeňovaniaObsah:
 • I. PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI KOMANDOR
  Komandor
  Výroba
  Produkt
  Služby
  Konkurenčné prostredie

  II. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

  III. STRATÉGIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV

  IV. PROCES NÁBORU A VÝBERU ZAMESTANCOV
  Proces náboru
  Predvýber
  Metódy výberu

  V. VÝCHOVA A VZDELÁVANIE ZAMESTNACOV

  VI. SPÔSOB ODMEŇOVANIA

  VII. ANALÝZA PRACOVNÝCH MIEST A POPISY PRÁCE

  VIII. MOTIVÁCIA PRACOVNÍKOV V PODNIKU
  Formy motivácie
  Finančné formy motivácie
  Nefinančné formy motivácie

  IX. ZÁVER

  X. POUŽITÁ LITERATÚRA A ZDROJE

Zdroje:
 • SEDLÁK, M.: Manažment. Elita, Bratislava1997.
 • COLEMAN R., BARRIE G.: 525 spôsobov ako sa stať lepším manažérom, Management Press, Praha 1993.
 • KOUBEK, Josef: Řízení lidských zdrojů, Management Press, 2003
 • Kolektív autorov: Mamažment ľudských zdrojov, Univerzita Komenského Bratislava 2004