Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Komunitný plán sociálnych služieb obce Oponice

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
1,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46957
Posledná úprava
10.04.2017
Zobrazené
610 x
Autor:
nikoleta.kluciarova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vážení občania,

tento strategický dokument je výsledkom nášho úsilia o zlepšenie kvality a rozšírenia škály poskytovaných sociálnych služieb v našej obci. Komunitné plánovanie sociálnych služieb je spôsob plánovania sociálnych služieb tak, aby zodpovedali miestnym špecifickým požiadavkám a potrebám jednotlivých občanov. Jedná sa o otvorený proces zisťovania potrieb a zdrojov a hľadania najlepších riešení v oblasti sociálnych služieb. Do procesu sme zapojili občanov obce a to dopytovaním sa ich potrieb a nedostatkov v našej obci.

Úlohou dokumentu a zároveň systematického plánovania je pomôcť vytvoriť podmienky na zlepšenie kapacity, účinnejšieho a systémového využívania vnútorných zdrojov, na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov, ako aj iných vonkajších zdrojov v prospech sociálneho rozvoja obce Oponice.

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Oponice je na jednej strane analýza existujúceho stavu sociálnych služieb v obci a na strane druhej načrtáva predstavu o budúcom smerovaní rozvoja obce v oblasti sociálnych služieb.

Pevne však veríme, že komunitný plán sociálnych služieb prispeje k skvalitneniu a rozšíreniu sociálnych služieb v našej obci a vďaka vašej iniciatíve a podpore sa nám spoločnými silami podarí postupne naplniť stanovené strategické ciele.

Kľúčové slová:

komunitný plán

obec

analýza potrieb

demografia

obyvateľstvo

sociálne služby

strategická časť

SWOT analýzaObsah:
 • 1. Charakteristika obce
  2. Analýza poskytovateľov sociálnych služieb
  3. Sociálno-demografická analýza
  4. Analýza potrieb obyvateľov
  4. SWOT analýza
  5. Strategická časť komunitného plánu
  6. Záver