Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Francúzsky materializmus - Naturalistické obrazy človeka

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45879
Posledná úprava
18.05.2015
Zobrazené
815 x
Autor:
petra.chvojkova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Materializmus je filozofický smer, ktorý uznáva hmotu za prvotnú a vedomie a myslenie za odvodené, spravidla bol svetonázorom pokrokových síl. Pojem materializmu pochádza z latinského slova materialis, čo je hmotný. Filozofický materializmus dokazuje prvoradosť materiálneho a druhoradosť duchovného. Vznikol ako reakcia na idealizmus, pod vplyvom prudkého rozvoja techniky a prírodovedeckých objavov. V historickom kontexte ide o vyvrcholenie franzúczskeho osvietenstva. Vznikol ako reakcia na idealizmus, pod vplyvom prudkého rozvoja techniky a prírodovedeckých objavov. Materialisti - matéria, len atómy a pohyb. Aj život je súhrnom mechanických zákonov a rozum, či myslenie je výlučkom mozgu.
Ako idealizmus, tak i materializmus sa snažia nájsť správnu cestu pravdy nevyhnutnú pre poznávanie človeka, lebo ľudstvo môže postaviť civilizáciu a pevnú štruktúru jedine na pravde, pretože „Odstránenie objektívnej a nemennej pravdy o dobre a zle vedie ku katastrofe.“

Kľúčové slová:

materializmus

senzualizmus

francúzsko

ateizmus

gnozeologizmus

ateizmusObsah:
 • 1.Francúzsky materializmus
  1.1 Názory na prírodu
  1.2 Názory na spoločnosť
  1.3 Názory na poznanie
  1.4 Ateistické názory
  2.Predstavitelia
  2.1 Denis diderot
  2.2 Julien offrai de la mettrie
  2.3 Paul heinrich dietrich von holbach
  2.4 Claude adrien helvétius
  3. Záver

Zdroje:
 • FÜRSTOVÁ, M., TRINKS, J.: Filozofia. Bratislava: SPN 2006, s. 231, ISBN: 80-10-01138-X
 • BLECHA, I.: Filosofický slovník. Olomouc: 1998, s. 104, ISBN 8071820644
 • BONDY, E.:Evropská filosofie. Praha: 1996, s. 231,
 • KICZKO, L., MARCELLI, M., WALDSCHÜTZ, E., ZIGO, M.:Dejiny filozofie.Bratislava: SPN 1993, s. 136, ISBN 8008026375
 • LA METTRIE OFFRAY, J.: Člověk stroj. ČSAV 1958, s. 110
 • SOBOTKA, M.: Dejiny novověké filosofie.Praha: 1994, s. 56
 • STOLÁRIK, S.: Nový Dávid - prorok nádeje. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta 2007, s.
 • STOLÁRIK, S.: Stručne o dejinách filozofie. Košice: Kňazský seminár sv. Karola Boromejského 1998, s.141
 • ŠPALEK, V. NEVEČEŘALOVÁ, P.: Filozofický slovník. Praha: Svoboda 1976, s.282 ISBN: 25-048-76
 • ŠPALEK, V. NEVEČEŘALOVÁ, P.: Filozofický slovník. Praha: Svoboda 1976, s.283 ISBN: 25-048-76