Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
3 nových

Finančný manažment - Seminárna práca - Kľúčové otázky tvorby finančného plánu podniku

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45734
Posledná úprava
30.03.2015
Zobrazené
683 x
Autor:
broken
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 Finančné plánovanie a finančný plán
V riadení podniku má dôležitú úlohu plánovanie. Plánovanie je činnosť, v ktorej si podnik vytyčuje ciele, ktoré chce v budúcnosti dosiahnuť. Z časového hľadiska rozlišujeme:
1) operatívne plány - plán ktorý rieši krátkodobé ciele podniku
2) ročný plán - vytyčuje ciele na obdobie 1 roka
3) podnikateľský plán - na obdobie 2 až 4 rokov
4) strategický plán - na obdobie 5 a viac rokov
Plán podniku tvoria rôzne čiastkové plány: plán výroby, plán zásobovania, plán ľudských zdrojov, finančný plán, plán marketingu, plán výskumu a vývoja.
Plánovanie v podniku začína na základe prieskumu trhu, čiže plánu odbytu. Na jeho základe sa spracováva plán výroby. Tento plán je podkladom pre plán zásobovania, energetiky a plán ľudských zdrojov.
Finančný plán ako čiastkový plán určuje rozhodnutia o výške a druhu finančných zdrojov, ktoré podnik potrebuje na financovanie svojej činnosti. Z časového hľadiska si podnik zostavuje:
a) dlhodobý finančný plán - obsahuje finančné rozhodnutia o dlhodobých aktívach a pasívach. Obsahuje rozhodnutia akým spôsobom a z akých zdrojov bude podnik kryť kapitálovú potrebu,
b) krátkodobý finančný plán - obsahuje finančné rozhodnutie o krátkodobých A a P, ktoré súvisia predovšetkým s obchodnou, personálnou a inou činnosťou.

Kľúčové slová:

finančný manažment

seminárna práca

finančný plán

ukazovatele finančnej analýzyObsah:
  • 1 Finančné plánovanie a finančný plán 3
    1.1 Štruktúra a obsah finančného plánu: 4
    1.2 Metódy tvorby finančných plánov 7
    1.3 Ukazovatele finančnej analýzy 9
    1.4 Kontrola finančného plánu 11