Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových

Druhy cenných papierov na Slovensku a ich využitie

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
27 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
43921
Posledná úprava
23.01.2014
Zobrazené
1 322 x
Autor:
natalia.foldesiova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
druhy cenných papierov na Slovensku

Kľúčové slová:

dlhopisy

emitent

obligácie

cenný papier

akcie

zmenky

šeky

vkladové listyObsah:
 • 1. Úvod ...................................................................................................................................... 3
  2. Základná charakteristika cenných papierov a burzy....................................................... 4
  2.1. Cenný papier ....................................................................................................................... 4
  2.1.1. Základné delenie a druhy cenných papierov ..................................................................... 4
  2.2. Burza cenných papierov ...................................................................................................... 4
  2.2.1. Členenie búrz .................................................................................................................... 5
  3. Základné pojmy súvisiace s cennými papiermi................................................................. 6
  4. Podoby cenných papierov.................................................................................................... 7
  5. Formy cenných papierov..................................................................................................... 8
  6. Členenie cenných papierov.................................................................................................. 8
  7. Základné cenné papiere peňažného trhu......................................................................... 10
  7.1. Štátne pokladničné poukážky ........................................................................................... 10
  7.2. Vkladové listy ...................................................................................................................10
  7.3. Zmenky ............................................................................................................................. 11
  7.4. Šeky ................................................................................................................................... 11
  8. Základné cenné papiere kapitálového trhu .................................................................... 11
  8.1. Dlhopisy ............................................................................................................................ 11
  8.2. Štátne dlhopisy .................................................................................................................. 12
  8.3. Hypotekárne záložné listy ................................................................................................. 12
  8.4. Komunálne obligácie ........................................................................................................ 12
  8.5. Zamestnanecké obligácie .................................................................................................. 13
  9. Majetkové cenné papiere.................................................................................................. 13
  9.1. Akcie ................................................................................................................................. 13
  9.2. Družstevné podielové listy ................................................................................................ 13
  10. Činnosti spojené s cennými papiermi............................................................................ 13
  10.1. Vydávanie cenných papierov .......................................................................................... 14
  10.2. Úschova, správa a uloženie cenných papierov ............................................................... 14
  10.3. Obchodovanie s cennými papiermi ................................................................................. 14
  11. Druhy obchodov s cennými papiermi............................................................................. 14
  12. Záver ................................................................................................................................ 15
  13. Použitá literatúra ............................................................................................................ 17

Zdroje: