Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových

Dohoda o pridružení Slovenskej republiky k Európskej únii

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6787
Posledná úprava
12.08.2018
Zobrazené
1 168 x
Autor:
gabistar
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Európske dohody sú asociačné dohody uzavreté s krajinami strednej a východnej Európy, líšiace sa od ostatných asociačných dohôd, ktoré Európska únia uzavrela v minulosti.

Asociačná dohoda je podľa definície Amsterdamskej zmluvy o Európskej únii charakterizovaná v článku 310 takto: "Spoločenstvo môže uzavrieť s jedným alebo s viacerými štátmi alebo s medzinárodnými organizáciami dohody o pridružení, ktoré stanovia vzájomné práva a povinnosti, spoločné akcie a osobitné postupy." Toto znenie je formulované všeobecne a umožňuje odlišný obsah každej uzatvorenej asociačnej dohody. Asociačná dohoda je vlastne dohoda uzavretá medzi Európskou úniou a tretím štátom, skupinou štátov alebo medzinárodnou organizáciou. Obsahuje vzájomné práva a povinnosti v oblasti ekonomickej, priemyslovej a obchodnej spolupráce, preferenčné vzťahy v rámci tejto spolupráce, stanovuje zásady pre prípadný prechod na vytvorenie colnej únie.

Kľúčové slová:

Európska únia

Kodanský summit

Kodanské kritériá

Essenský summit

Amsterdamská zmluva

colná úniaObsah:
 • Dohoda o pridružení Slovenskej republiky k Európskej únii
  Európske dohody
  Asociačná dohoda medzi Slovenskou republikou a Európskou úniou
  Štruktúra Európskej dohody o pridružení
  Kodanský summit
  Kodanské kritériá
  Essenský summit
  Použitá literatúra

Zdroje:
 • Dohoda o pridružení Slovenskej republiky k Európskej únie
 • Slovensko a Európska únia, Ing. Beáta Šaková, PhD.
 • 10 x 10 otázok a odpovedí o Európskej únii, Prof. Ing. Drahoš Šíbl, DrSc.
 • Európa od A do Z, Werner Weidenfeld, Wolfgang Wessels