Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
5 nových

Charakteristické črty európskeho manažmentu a jeho porovnanie s japonským a americkým manažmentom

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
135 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
18872
Posledná úprava
22.01.2012
Zobrazené
5 068 x
Autor:
donkofola
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
V mojej práci by som chcel poukázať na podstatne rozdiely medzi Európskym, Americkým a Japonským manažmentom. Pokúsim sa priblíž, akým spôsobom vznikli, aké včasnosti preberajú od seba navzájom respektíve, v ktorých častiach sú totožné ale-bo sa iba podobajú, ba aj tie v ktorých sú celkom úplne odlišné. Najskôr aby sme boli v obraze, priblížime si čo je to manažment vo všeobecnosti a potom charakterizujem každý typ samostatne a nakoniec zhrnieme najpodstatnejšie rozdiely. Aj keď manaž-ment existuje už od nepamäti, manažment respektíve riadenie ľudí už existovalo za dávnych čias keď sa stavali pyramídy, ja sa zameriam na takú podobu manažmentu v akej ho poznáme dnes.

Kľúčové slová:

európsky manažment

japonský manažment

americký manažment

manažment

charakteristika manažmentu

porovnanie manažmentuObsah:
 • Úvod
  Manažment
  Definícia:
  Európsky Manažment
  Francúzsky manažment
  Nemecký manažment
  Škandinávske krajiny
  Anglosaské krajiny
  Juhoeurópske krajiny
  Americký manažment
  Procesný prístup alebo tiež POSDCORB
  Psychologický – sociálny prístup
  Systémové prístupy
  Kvantitatívny prístup
  Empirický prístup
  Japonský manažment
  Ringi systém
  Kaizen
  Porovnanie Európskeho, Japonského, Amerického
  Záver
  Použitá literatúra

Zdroje:
 • Piškanin, A., Rudy, J. a kolektív :Základy Manažmentu, Bratislava , 2006
 • Vodáček, L., Dvořák, V. : Management v Usa. Institut řízení, Praha, 1989
 • Kuricyn,Alexander Nikolajevič. Riadenie v Japonsku.; Organizácia a metódy, Bratislava : Pravda, 1989.
 • Sedlák, M.: Manažment, Iura Edition, Bratislava, 2007,
 • Majtán, M. a kolektív.: Manažment, Sprint, Bratislava 2003,
 • Pegels, C. Carl : Japan vs. The West - Implications for Management, Kluwer-Boston, 1984