Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Boh a otázka jeho existencie vo filozofii

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
19 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37871
Posledná úprava
13.11.2011
Zobrazené
1 501 x
Autor:
petruska2
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Témou mojej seminárnej práce z filozofie je Boh a otázka jeho existencie vo filozofii. Túto tému som si vybrala preto, lebo ma ako kresťanku zaujíma, aký názor mali na Boha ľudia v minulosti a na základe čoho si vysvetľovali jeho existenciu vo svete. Prácu som rozdelila na tri hlavné kapitoly, ktoré majú svoje podkapitoly. V prvej kapitole som sa zamerala na vysvetlenie pojmu „Boh“ a na vedy, ktoré sa zaoberajú jeho existenciou, druhú kapitolu som venovala názorom o existencii Boha v podaní dvoch najvýznamnejších filozofov stredovekej filozofie a v tretej kapitole som opísala ponímanie Boha očami filozofických ateistov, čím moja práca nadobudla komparatívny charakter. Pohľad na existenciu Boha v stredovekej filozofii a vo filozofii ateistov som si vybrala preto, lebo ma zaujalo, ako diametrálne odlišne sa dá vnímať existencia Boha. Túto tému som nechala otvorenú, aby som svojím subjektívnym názorom neovplyvňovala názory čitateľov mojej práce a aby som im nevnucovala niečo, s čím možno nesúhlasia, pretože si myslím, že každý by si mal vytvoriť na túto tému vlastný názor.

Kľúčové slová:

Boh

náboženstvo

filozofia

existencia BohaObsah:
 • ÚVOD 1

  1 POJEM „BOH“ A VEDY ZAOBERAJÚCE SA JEHO EXISTENCIOU 2

  2 PONÍMANIE EXISTENCIE BOHA V NÁZOROCH STREDOVEKÝCH FILOZOFOV 3
  2.1. Aurelius Augustín (354 – 430) 4
  2. 2. Tomáš Akvinský (1225-1274) 6

  3 NÁZORY NA EXISTENCIU BOHA PODĽA FILOZOFICKÝCH ATEISTOV 8
  3. 1. Immanuel Kant 8
  3. 2. Ludwig Feuerbach 9
  3. 3. Arthur Schopenhauer 9
  3. 4. Karl Marx 10
  3. 5. Friedrich Nietzsche 10

  ZÁVER 12

  POUŽITÁ LITERATÚRA 13

Zdroje:
 • AUGUSTÍN., 1997: Vyznania. Bratislava: Lúč, 4. vyd., v Lúči 1.vyd., 453 s. ISBN 80-7114-185-2
 • BILASOVÁ, V. - GEREMEŠOVÁ G., 2000: Malý slovník filozofie. Košice: PEZOLT PVD, 320 s., ISBN 80-88797-13-6
 • KOL. AUTOROV.,1989: Filozofický slovník. Bratislava: Nakladateľstvo Pravda, 4.vyd.,611s.
 • FŰRSTOVÁ - TRINKS.,1996: Filozofia. Bratislava : SPN, 322 s., ISBN 80-08-00279-4
 • KOVAČKA, M.,2001: 5000 rokov filozofie náboženstva, vied a umení. Bratislava: STATIS, 1.vyd., 488 s., ISBN 80-85659-26-3
 • KICZKO a kol., 2006: Dejiny filozofie. Bratislava: SPN – MLADÉ LETÁ, 136 s.ISBN 80-10-00924-5
 • MARTINSKÁ–VAVROVÁ, A.,2005: Nová maturita - Náuka o spoločnosti. Bratislava: PRÍRODA, 1.vyd., 146 s. ISBN 80-07-01367-9