Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 543   projektov
1 nových

Bankový trh na Slovensku

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
21 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46567
Posledná úprava
04.04.2016
Zobrazené
827 x
Autor:
Goldier
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Bankovníctvo má významné postavenie v ekonomike. Princípy jeho fungovania, úroveň vyspelosti, ale aj poznanie v uvedenej oblasti ovplyvňujú v podstatnej miere postavenie a rozvoj ďalších ekonomických subjektov. Často favorizovaný prístup o tom, že reálna ekonomika formuje a ovplyvňuje základné ekonomické ukazovatele a bankovníctvo ich môže ovplyvňovať len čiastočne, si vyžadujú najmä po vzniku finančnej krízy korekcie v tom zmysle, že bankovníctvo a finančné trhy predstavujú základné piliere stability a ekonomickej moci, a preto si vyžadujú veľmi veľkú pozornosť na rôznych úrovniach teórie, praxe a hospodárskej politiky.

Banky sú významnou súčasťou finančného systému krajiny. Zaraďujú sa medzi finančné inštitúcie, ktoré spolu s finančnými trhmi a finančnými dokumentmi predstavujú finančný systém.

Základné funkcie finančných inštitúcií predstavujú zhromažďovanie úspor, ich transformácia na investície, zabezpečenie mechanizmu platobného styku, zúčtovania a poskytovania finančných služieb.

Usporiadanie bankových systémov jednotlivých krajín je podmienené historickým a ekonomickým vývojom, zvyklosťami a tradíciami. Bankový systém tvorí spravidla centrálna banka a sieť komerčných bánk, ako aj súhrn inštitúcií a vzťahov v daných inštitúciách, medzi nimi navzájom, ale aj ich vzťahy k ďalším subjektom, k domácnostiam, firmám, štátu a k zahraničiu.

Kľúčové slová:

Financie a Mena

Bankový trh

Banky

finančný trh

NBS

SEPA

rozvojová bankaObsah:
 • ÚVOD
  1. Bankový Systém
  1.1 Banková sústava na Slovensku
  2. Vznik NBS
  2.1 Dohľad nad finančným trhom
  2.2 NBS ako súčasť Bankovej únie
  3. Komerčné banky:
  3.1 Banky a stavebné sporiteľne na Slovensku
  4. SEPA
  Záver:
  POUŽITÁ LITERATÚRA

Zdroje:
 • Elena Beňová a kolektív, Financie a mena, IURA EDITION, r.2007, ISBN 978-80-8078-142-2
 • Doc.Ing.Eva Horváthová, CSc., Bankovníctvo, Vydavateľstvo: GEORG Žilina, r.2009, ISBN 978-80-89401-03-1
 • Jana Kotlebová, Otto Sobek, Menová politika, Stratégie, inštitúcie a nástroje, Vydavateľstvo: Wolters Kluwer (Iura Edition), r.2007, ISBN: 9788080780920
 • http://www.nbs.sk
 • http://banky.sk
 • http://www.etrend.sk