Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 751   projektov
2 nových

Agrárne právo - Práca s excelom

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47782
Posledná úprava
21.08.2020
Zobrazené
207 x
Autor:
semin
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Na vypracovanie mojej seminárnej práce z predmetu Agrárne právo EÚ, som dostala dokument Excel s číslom 12. Ide o dokument, ktorý obsahuje celkom 263 riadkov, jednotlivé riadky v sebe obsahujú nasledovné informácie: číslo ponuky, meno/obchodný názov vlastníka, číslo listu vlastníctva, register, číslo parcely, názov obce, katastrálne územie, celková výmera v m2, ponúkaná výmera v m2, cena za m2
v €, cena za m2 podľa zákona o daniach, celková suma individuálna, celková suma podľa zákona, druh pôdy, okres a kraj. Moje zadanie obsahovalo 5 krajov, konkrétne ide o Bratislavský kraj (ďalej ,,BAK“), Trnavský kraj (ďalej ,,TTK“), Trenčiansky kraj (ďalej ,,TNK“), Nitriansky kraj (ďalej ,,NRK“) a Banskobystrický kraj
(ďalej ,,BBK“).
Obrázok 1 nás informuje o celkových výmerách v jednotlivých krajoch, ktoré obsahoval predložený dokument s číslom 12. Najväčšia celková výmera 458,09 ha, ktorú vlastnia len FO sa nachádza v Trenčianskom kraji. Druhá najväčšia celková výmera sa rozprestiera v Trnavskom kraji, zaberá celkom 46,78 ha a taktiež ju majú vo vlastníctve len FO.
...

Kľúčové slová:

agrárny

právo

agrárne právo

Excel

list vlastníctva

LV

číslo listu vlastníctva

register

parcela

číslo parcely

obec

katastrálne územie

celková výmera

ponúkaná výmera

m2

výmera

katasterObsah:
  • Úvod
    Celková výmera v jednotlivých krajoch
    Maximálna a minimálna cena za m2 podľa Zákona o daniach
    Maximálna a minimálna celková výmera (v m2)

Zdroje:
  • Zadanie - dokument Excel s číslom 12