Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Zváranie laserom

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
5,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41540
Posledná úprava
31.12.2013
Zobrazené
624 x
Autor:
peter.kocak
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod
Pojem laser je americké, umelo vytvorené slovo a znamená Light amplification by stimulated of radiation. Preložené podľa zmyslu to znamená: Zosílnenie svetla stimulovaným vyžarovaním.
Laser je zdroj, ktorý vyžaruje charakteristické elektromagnetické žiarenie vo vlnovom rozsahu medzi ultrafialovým a infračerveným žiarením. To znamená, že nie každé žiarenie vychádzajúce z laseru je viditeľné ľudským okom (viditeľný rozsah 400 - 750nm). Napriek tomu je laserové žiarenie väčšinou označované ako svetlo.
Pri stimulovanom vyžarovaní naráža fotón (najmenšia energetická častica elektromagnetického žiarenia) na vybudený atóm alebo molekulu a stimuluje elektrón, aby prešiel na nižšiu energetickú hladinu. Pritom vyšle ďalší fotón. Predpokladom avšak je, aby prichádzajúci fotón so sebou niesol náležitú energiu pre tento proces. Náležitú energiu má vtedy, pokiaľ táto odpovedá energetickému rozdielu medzi vybudenou hladinou a nižšou hladinou.
...

Kľúčové slová:

zváranie

laser

zváranie laserom

laserové zváranie

skenerové zváranie

princíp laserového zváraniaObsah:
 • Zoznam obrázkov 3
  Zoznam tabuliek 4
  Úvod 5
  1 Laserové zváranie 6
  1.1 Úvod do laserového zvárania 6
  1.2 Princíp laserového zvárania 6
  1.2.1 Proces zvárania 6
  1.3 Technológia zvárania 8
  1.3.1 Skenerové zváranie 9
  1.4 Charakteristické znaky technológie 9
  1.4.1 Geometria zvaru 10
  1.4.2 Druh zvaru 12
  1.4.3 Upínacie prípravky 13
  1.5 Spojovacie pomôcky 13
  1.6 Laserový výkon a rýchlosť zvárania 14
  2 Výhody, nevýhody a možnosti použitia 16
  2.1 Výhody laserového zvárania 16
  2.2 Nevýhody laserového zvárania 16
  2.3 Možnosti použitia 17
  3 Stroje a zariadenia 18
  4 Doprava, logistika a manipulácia s materiálom 20
  4.1 Automatizácia 20
  4.2 Rozmiestnenie pracovísk 21
  5 Záver 22
  Zoznam použitej literatúry 23

Zdroje:
 • Technická informace, Obrábení laserem, 2007