Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 744   projektov
8 nových

Vývoj HDP a jeho zložiek v Luxembursku za rok 2009

«»
Prípona
.pdf
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
35990
Posledná úprava
15.06.2011
Zobrazené
1 080 x
Autor:
tatianak24
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
2. Vývoj objemu hrubého domáceho produktu

Napriek hospodárskej kríze ostalo Luxembursko i v roku 2009 najbohatším štátom Európskej únie. Ukazovateľ HDP p.c. je najvyšší v Európskej únii a dosiahol 2,8-násobok priemeru Európskej únie (EÚ27).  

Dynamika luxemburskej ekonomiky začala od polovice roku 2006 postupne klesať a od 4. trimestra r.2007 výrazne spomalila, čo bolo spôsobené globálnou finančnou krízou, nakoľko 46% HDP tvoria aktivity finančného sektora a služby pre podnikateľov (najväčší podiel patrí aktivitám kolektívneho investovania), pričom tento sektor je najviac postihnutý kolísaním akciových trhov. Finančný sektor sa v roku 2009 najviac podieľal na medziročnom 
...

Kľúčové slová:

ekonomika

HDP

Luxembursko

priemysel

výroba

poľnohospodárstvo

služby

export

importObsah:
 • 1. Stručná charakteristiky ekonomiky Luxemburska .............................................................. 3
  2. Vývoj objemu hrubého domáceho produktu ....................................................................... 5
  2.1 Priemysel – súčasť tvorby HDP .................................................................................... 7
  2.2 Poľnohospodárstvo – súčasť tvorby HDP ................................................................... 10
  2.3 Služby – súčasť tvorby HDP ...................................................................................... 11
  2.3 Vplyv zahraničného obchodu na HDP ........................................................................ 11
  3. Predikovaný vývoj územia ................................................................................................ 13
  Bibliografia ......................................................................................................................... 15

Zdroje:
 • BusinessInfo.cz. Oficiální portál pro podnikání a export. Úvodní strana > Zahraniční obchod > Teritoriální informace - země > Lucembursko. Lucembursko: Ekonomická charakteristika země. [cit.: 1.11.2010]. Dostupné na internete: < http://www.businessinfo.cz/cz/sti/lucembursko-ekonomicka-charakteristika-zeme/4/1000949/ >
 • BusinessInfo.cz. Oficiální portál pro podnikání a export. Úvodní strana > Zahraniční obchod > Teritoriální informace - země > Lucembursko. Lucembursko: Ekonomická charakteristika země > Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/obyv., vývoj objemu HDP, podíl odvětví na tvorbě HDP, míra inflace, míranezaměstnanosti). [cit.: 1.11.2010]. Dostupné na internete: < http://www.businessinfo.cz/cz/sti/lucembursko-ekonomicka-charakteristika-zeme/4/1000949/ >
 • Le Portail des Statistiques. Accueil > Publications > Publications du Statec > Conjoncture Flash > 2010 > Conjoncture Flash Avril 2010. [akt.. 1.10.2010; publ.: 29.4.2010]. Dostupné na internete: < http://www.statistiques.public.lu/fr/publications/series/conjoncture flash/2010/04-10-conjflash index.html >
 • Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky. Ekonomicko-informačný materiál (aktualizované k 31.3.2010). Luxemburské veľkovojvodstvo. Dostupné na internete: < http://www.mzv.gov.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID ID_0B4375630A07526DC1257676004CAF2C_SK/$File/100629_Luxemburske_velkovojvodstvo.pdf >
 • Úradný vestník Európskej únie. Stanovisko Rady k aktualizovanému programu stability Luxemburska na roky 2009-2014. (2010/ 143/03). Dostupné na internete: < http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:143:0012:0016:SK:PDF >
 • Základná informácia o teritóriu – preakreditovaná krajina. [cit. : 5.11.2010]. Dostupné na internete: < www.mhsr.sk/ext_dok-zit luxembursko-03-2010/132645c?ext=orig >