Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Technika a spôsob vystužovania vyrazených banských diel a tunelov

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
1,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8837
Posledná úprava
02.05.2018
Zobrazené
1 705 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Poznatky o správaní hornín pri razení dlhých banských diel sú dôležité pre samotné dobývanie. Deformácie a porušenia hornín vyvolané banskými prácami sa vyznačujú zložitosťou a potrebujú všestranné teoretické a experimentálne štúdium. Z tohto dôvodu, ako ukazuje doterajšia prax, je potrebné viac ako doteraz zaoberať sa príčinou tohto nepriaznivého stavu a následne stanoviť riešenia eliminujúce tento nepriaznivý stav. Problém nestability banských chodieb spočíva hlavne vo vypadávaní stropnej časti razenej chodby, čím vznikajú nadvýlomy, ktoré sú príčinou deformácie výstuže s následným dopadom na ich údržbu, resp. rekonštrukciu.

Kľúčové slová:

bane

stroje

výrobne stroje

vystužovanie

diela

banskéObsah:
 • ÚVOD
  1 Charakteristika a klasifikácia banských diel a tunelov
  2 Geomechanické podmienky ovplyvňujúce mechanický prejav hornín a hornianového masívu
  2.1 Pevnosť narušenej horniny
  2.2 Vplyv trhlín
  2.3 Doterajšie spôsoby zabezpečenia stability výlomu pri razení banských diel
  2.4 Stabilizácia uhoľného sloja ofenzívnym zásahom do napäťovo - derofmačného stavu pomocou injektáže
  2.5 Spevňovanie predpolia razeného banského diela
  2.6 Doterajšie poznatky pri spevňovaní
  3 Vystužovanie razeného diela
  4 Dočasné zabezpečenie výrubu
  4.1 Striekaný betón a výstuž striekaného betónu
  4.2 Kotvy
  4.2.1 Sklolaminátové kotevné tyče
  4.3 Oceľové skruže
  4.4 Predháňané zabezpečovacie prostriedky
  4.5 Špeciálne prostriedky
  4.5.1 Banská mechanizovaná výstuž BMV
  5 Definitívne ostenie
  5.1 Betón definitívneho ostenia
  5.2 Výstuž definitívneho ostenia
  5.3 Debnenie
  5.4 Betonáž definitívneho ostenia
  5.5 Oddebňovacia pevnosť
  5.6 Ošetrovanie a ochrana betónu definitívneho ostenia
  5.7 Prípustné odchýlky
  5.8. Povrch definitívneho ostenia
  6. Spôsoby vystužovania banských diel a tunelov u nás
  6.2 Vystužovanie v tunely Sitina
  6.2 Vystužovanie v banskom diele Nováky
  6.3 Vystužovanie v tunely Ťahanovce
  ZÁVER