Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 653   projektov
5 nových

Strategické plánovanie - obec Tekovské Lužany - vybudovanie komunitného centra

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47780
Posledná úprava
21.08.2020
Zobrazené
136 x
Autor:
semin
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Čoraz častejšie sa z rómskej populácie stáva etnická minorita izolovaná a vytláčaná na okraj spoločnosti. Výnimkou nie je ani obec Tekovské Lužany, v ktorej z celkového počtu 2 955 obyvateľov žije 45% Rómov, vyznačujúcich sa vysokou mierou nezamestnanosti, nízkou vzdelanostnou úrovňou, ako aj zlými hygienickými návykmi. Predmetom predkladaného projektu je vybudovanie komunitného centra a prostredníctvom jeho činností pomáhať v oblasti sociálnych služieb a nachádzať riešenia pre jednotlivcov a rodiny odkázané na pomoc v hmotnej núdzi v cieľovej skupine MRK, ktoré z rôznych dôvodov nemajú možnosti na svoju vlastnú pomoc, sebarealizáciu, sociálnu mobilitu, či získania sociálnych zručností.
Primárnym cieľom projektu je za pomoci hlavných aktivít projektu vytvoriť priestorové a materiálne podmienky pre komunitný rozvoj a výkon komunitnej práce pre príslušníkov MRK, ako aj pre vzájomnú interakciu a spoločné aktivity MRK a ostatného obyvateľstva.

Obec Tekovské Lužany leží vo východnej časti Podunajskej nížiny. Územie je odlesnené a intenzívne poľnohospodársky využívané. Na základe počtu obyvateľov sa obec Tekovské Lužany zaraďuje medzi malé obce (2900 obyvateľov). Cez obec prechádza významný dopravný koridor - štátna cesta I. triedy č. I/75 Lučenec - Veľký Krtíš - Nové Zámky - Šaľa - Galanta - Sládkovičovo. Najbližšími mestami sú Levice a Želiezovce. Z hľadiska administratívneho členenia je obec súčasťou okresu Levice a Nitrianskeho kraja.
...

Kľúčové slová:

MRK

Tekovské Lužany

Strategické plánovanie

FEŠRR

komunita

komunitné centrum

róm

rómovia

marginalizovaný

rómsky

marginalizované rómske komunityObsah:
 • 1. Stručný popis projektu
  2. Popis socioekonomického a inštitucionálneho kontextu
  2.1 Kultúrno-historické pamiatky
  2.2 Demografia obyvateľstva
  2.3 Sociálna infraštruktúra
  2.3.1 Školstvo
  2.3.2 Zdravotníctvo a sociálne služby
  2.3.3 Komerčná a nekomerčná vybavenosť - obchod, služby
  2.4 Podnikateľské prostredie
  2.6 Indikátory
  2.7 Technická infraštruktúra
  2.8 Predošlé projekty ovplyvňujúce náš projekt
  3. Definícia cieľov
  4. Analýza zainteresovaných strán
  5. Finančná analýza
  6. Ekonomická analýza
  7. Hodnotenie rizík
  8. Stručný záver