Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Strategické myslenie v manažmente

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
56 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40497
Posledná úprava
07.07.2012
Zobrazené
1 123 x
Autor:
anna.michalickova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
A. Význam a uplatnenie strategického myslenia v manažmente
Alfou a omegou všetkého strategického je strategické myslenie, ktorého podstatou je ovplyvňovanie prístupu k skúmaniu a hodnoteniu externého a interného prostredia podniku (jednanie strategického tímu) a vyúsťuje k formulácii základnej myšlienky o budúcom rozvoji podniku. Svoj podiel má i na prognózovaní budúceho vývoja prostredia a stanovovaní možných smerov vývoja. V konečnom dôsledku nachádza odraz vo vymedzených cieľoch a alternatívach stratégie. V súčasnom podnikovom manažmente sa strategické myslenie prejavuje predovšetkým dlhodobým zabezpečovaním existencie produktívneho sociálneho systému v poznávanom premenlivom prostredí. 
(Papula, J.: Strategický manažment. Ekonóm, Bratislava 1995, s. 13)

Význam strategického riadenia organizácií všetkých foriem a typov posledních desaťročiach neustále narastá, pretože stratégia je nástroj, ktorý im pomáha prežiťv konkurenčnom boji a byť úspešnými v dlhodobej perspektíve, keď rozsah a intenzitaprebiehajúcich zmien sa prejavujú v neustálom raste neistoty a rizika pri vytváranírozhodnutí na úrovní riadenia podniku.Všetky spoločnosti v podmienkach tvrdej konkurencie a neustále sa meniacejsituácie musia sústreďovať svoju pozornosť nielen na vnútorné problémy, ale predovšetkýmformovať stratégiu dlhodobého pôsobenia, ktorá by im pomáhala prispôsobovať sa změnám prebiehajúcimi v ich okolitom prostredí...

B. Charakteristické črty strategického myslenia a možnosti ich rozvíjania
Strategické myslenie prezentujú určité špecifické črty:
• dlhodobosť - dlhodobá životaschopnosť a ziskovosť podnikateľskej jednotky v čonajdlhšom možnom časovom horizonte,
• extrovertnosť - podnik sa vyvíja v súlade so svojím socio - ekonomickým prostredím;extrovertné myslenie spočíva teda v nutnosti opierania sa o orientačné miesta, ktoréležia mimo hraníc vlastného systému a súčasne zaručujú úspešný budúci horizont,
• kompetitívnosť v myslení - konkurencieschopnosť prezentovaná životaschopným výsledkom,
...

Kľúčové slová:

strategické myslenie

manažérske rozhodovanie

manažérske stratégie

myslenie manažéraObsah:
  • A. Význam a uplatnenie strategického myslenia v manažmente
    B. Charakteristické črty strategického myslenia a možnosti ich rozvíjania
    C. Príklad uplatnenia strategického myslenia manažérmi v súčasnosti

Zdroje: