Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Semestrálna práca z predmetu Operačná analýza zadanie C - Operačná analýza

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45822
Posledná úprava
27.04.2015
Zobrazené
1 151 x
Autor:
89andy89
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úloha 1:
Na webe vyhľadajte vhodné softvérové nástroje pre aplikáciu vybranej metódy sieťovej analýzy. Spracujte min. 2 stranovú štúdiu o 2 nástrojoch pre analýzu sieťových grafov.

Základné metódy sieťovej analýzy:
1. Metóda kritickej cesty - CPM (modely deterministického typu)
2. Metóda vyhodnocovania a kontroly projektu - PERT (modely stochastického typu)
Ostatné metódy sieťovej analýzy sú modifikáciou oboch základných postupov.

Súčasný vývoj smeruje ku kombinácii obidvoch základných postupov, pričom sa viacej presadzujú hlavné rysy metódy kritickej cesty (CPM).

METÓDA CPM
Je založená na reprezentácii projektu vo forme grafu typu sieť. Týka sa plánovania termínov činností projektu. Počíta celkové trvanie projektu. Vychádza sa z dôb trvania činností a určia sa kritické činnosti, ktoré tvoria dohromady kritickú cestu a ide o najdlhšiu cestu v sieti.
Kritická cesta sa skladá z kritických činností, ktoré musia bezprostredne na seba nadväzovať bez akýchkoľvek časových rezerv.

Pri metóde CPM sa zadáva:
• Súbor operácií, ktoré je potrebné vykonať, a ich časová postupnosť,
• Pre každú operáciu jeden časový údaj, charakterizujúci jej trvanie,
• Počiatok celej akcie alebo termínu jej ukončenia.

Vypočíta sa:
• Minimálny čas nutný na ukončenie celej akcie,
• Termíny najneskoršieho začatia a ukončenia čiastkových operácií, ktorých dodržanie je nutné pre dodržanie termínu ukončenia celej akcie,
• Postupnosť činností ležiacich na kritickej ceste, pri ktorých akékoľvek oneskorenie znamená oneskorenie ukončenia celého projektu (postupnosť týchto činností nemá časové rezervy).

Kľúčové slová:

operačná analýza

UNIZA

zadanie

WinQSB

LISREL

analýza

štruktúraObsah:
 • Úloha 1:
  METÓDA CPM
  METÓDA PERT
  program WinQSB
  Program WBS Schedule Pro
  Úloha 2:
  Úloha 3
  Úloha 4
  Úloha 5:
  Úloha 6:
  Úloha 7:
  Úloha 8:
  Program AnyLogic
  Program LISREL