Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Rozhodovanie v manažmente - seminárka

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
16 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39682
Posledná úprava
07.03.2012
Zobrazené
839 x
Autor:
smutna68
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Práca je zameraná na rozhodovanie v manažmente. Prezentuje definíciu rozhodovania, súčasné prístupy v rozhodovacích procesoch, klasifikáciu rozhodovacích procesov, definuje etapy procesu rozhodovania, definuje podmienky rozhodovania, analyzuje proces rozhodovania a formulovania cieľov a analyzuje metódy rozhodovania. Práca je rozdelená na 7 častí. Jednotlivé časti sú ďalej členené na podkapitoly. Hlavným cieľom našej práce je poukázať na rozhodovanie v manažmente ako na jednu z najdôležitejších činností. V práci sa venujeme hlavným podmienkam na dosiahnutie efektívnych a účinných rozhodnutí, a uvedieme jednotlivé rozdelenia procesu, jeho etapy a používané metódy.

Kľúčové slová:

rozhodovanie v manažmente

rozhodovací proces

manažérske rozhodovanie

vytýčený cieľObsah:
 • Abstrakt 2
  Zoznam obrázkov a tabuliek 5
  Úvod 6
  Definícia rozhodovania 7
  Súčasné prístupy v rozhodovacích procesoch 8
  Klasifikácia rozhodovacích procesov 8
  3.1 Cieľ rozhodovania 8
  3.2 Kritérium rozhodovania 8
  3.3 Subjekt a objekt rozhodovania 8
  3.4 Varianty rozhodovania a ich stavy 9
  3.5 Stav sveta 9
  3.6 Prístup k rozhodovaniu 9
  3.7 Programovateľnosť, resp. neprogramovateľnosť rozhodnutia 9
  3.8 Model rozhodovania 10
  3.9 Časový horizont, na ktorý sa rozhodnutie vzťahuje 10
  3.10 Závažnosť a zložitosť rozhodovacích problémov 10
  Etapy procesu rozhodovania 11
  4.1 Formulovanie problému 12
  4.2 Identifikácia kritérií rozhodovania 12
  4.3 Stanovenie dôležitosti kritérií rozhodovania 12
  4.4 Voľba alternatív riešenia 12
  4.5 Analýza alternatív 12
  4.6 Výber optimálnej alternatívy 12
  4.7 Realizácia optimálnej alternatívy 12
  4.8 Zhodnotenie efektívnosti rozhodnutia 12
  Podmienky rozhodovania 13
  5.1 Rozhodovanie v podmienkach istoty 13
  5.2 Rozhodovanie v podmienkach rizika 13
  5.3 Rozhodovanie v podmienkach neistoty 13
  Proces rozhodovania a formulovania cieľov 13
  Metódy rozhodovania 13
  7.1 Štandardná operačná procedúra 13
  7.2 Umelá inteligencia 14
  7.3 Analýza bodu zvratu a rozhodovacia matica 14
  7.4 Metóda stromu rozhodovania 14
  7.5 Osbornovej model kreativity 14
  Záver 16
  Zoznam použitej literatúry 17

Zdroje:
 • ALÁČ, P.: Viackriteriálne rozhodovanie v logistickom reťazci drevárseho podniku DP DF vo Zvolene. 2004. (nepublikované)
 • ČASTORÁL, Z. : Strategický management zmněn a znalosti, Univerzita J.A.Komenského Praha, 2010
 • DALE, E.: Organizace. Institút řízení. Praha 1972
 • DONNELLY, J.H., GIBSON,J.L., IVANCEVICH, J.M.: Management, Grada Publishing. Praha. 1977
 • DOSTÁL,P – RAIS, K. – SOJKA, Z.: Pokročilé metody manažerského rozhodování. Grada Publishing, a.s., Praha. 2005
 • MAJTÁN, M. a kol. : Manažment, Sprint Bratislava 2005
 • RUDY, J. – PIŠKANIN, A. a kol.: Základy manažmentu. Bratislava, Mercury 2006
 • SEDLÁK, M.: Manažment. ELITA Bratislava. 1998
 • SEDLÁK, M.: Manažment, IURA EDITION Bratislava 2001
 • SEDLÁK, M.: Manažment, IURA EDITION Bratislava 2009