Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Riadenie kvality v japonských firmách

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13878
Posledná úprava
20.09.2021
Zobrazené
755 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Tradičné metódy zobrazovania kvality vyrábanej produkcie, ktoré sa v japonských spoločnostiach používali až do polovice šesťdesiatych rokov, sa obmedzovali na kontrolu a vyraďovania chybných výrobkov. V procese vývoja výroby ani tieto metódy nezostali nemenné, ale rozvíjali a zdokonaľovali sa. Z organizačného hľadiska sa systém riadenia kvality vždy budoval tak, aby zodpovedal štruktúre výrobného procesu a jeho požiadavkám. V spoločnostiach v ktorých sa výrobný proces (od nákupu surovín do výroby hotovej produkcie) uskutočňoval v jednom podniku, sa kontrola obmedzovala na výstupnú kontrolu hotového výrobku pred jeho expedíciou spotrebiteľovi. Ak výrobná technológia zahŕňa veľký počet operácií, z ktorých niektoré boli dosť zložité, výstupná kontrola sa dopĺňala operačnou. najväčšiu úlohu mala spravidla vstupná kontrola nakupovaných surovín, cieľom ktorej bolo vylúčiť z výrobného procesu spracovanie nekvalitných materiálov. Vo väčšine spoločností popredných odvetví spracovateľského priemyslu mala výroba finálneho produktu charakter montáže veľkého počtu kompletizačných súčastí, dielcov a mechanizmov , kupovaných na trhu alebo dodávaných ďalšími úsekmi firmy. Význam vstupnej kontroly v tomto prípade nesmierne vzrástol. Práve tento druh kontroly sa stal základným, určujúcim pre kvalitu finálneho výrobku. Celý systém kontroly sa budoval podľa princípu :odhalenie chyby a vyradenie nepodarku z procesu správania treba uskutočniť čo možno najskôr. Je prirodzené, že ďalšie spracovanie chybného výrobku by zväčšilo materiálne a pracovné straty, pričom od operácie po operáciu by tieto straty narastali. V najlepšom prípade bolo možné chybu odhaliť v rámci operačnej kontroly bezprostredne po operácii, v ktorej došlo k chybe, oveľa horšia bola situácia v prípade, keď nepodarok odhalila až výstupná kontrola. Straty v tomto prípade dosiahli maximálnu úroveň. Určovali sa úplnou hodnotou výrobku (teda tak hodnotou východiskových surovín a nakúpeného materiálu, ako aj pridanou hodnotou vytvorenou v danom podniku). Demontáž výrobku s cieľom vyhľadať chybný dielec a odstrániť nedostatky sa dala spravidla ťažko realizovať a vyžadovala veľké náklady.
...

Kľúčové slová:

riadenie

riadenie podniku

manažment

manažment podniku

ekonomika

kvalita

riadenie kvality

systém kontroly

vstupná kontrola

výstupná kontrola

výrobok

Japonsko

kontrola kvalityObsah:
 • Systém kontroly
  Agregované etapy
  Základné úlohy vrcholových oddelení kvality
  Vstupná kontrola
  Operačná a výstupná kontrola
  Krúžky kontroly kvality

Zdroje:
 • A. N. Kuricyn - Riadenie v Japonsku
 • prednášky
 • poznámky