Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Organizovanie a organizačné štruktúry sociálnej poisťovne

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6214
Posledná úprava
08.09.2017
Zobrazené
2 930 x
Autor:
kademar
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Sociálna poisťovňa vznikla 1. novembra 1994 zákonom č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni ako verejnoprávna inštitúcia poverená výkonom nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia, ktoré prevzala od svojej predchodkyne Národnej poisťovne. Od Slovenskej poisťovne prevzala 1. apríla 2002 aj poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania. Od 1. januára 2004 vykonáva sociálne poistenie na základe zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení., t.j. nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie - starobné a invalidné, ďalej úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Od 1. januára 2005 Sociálna vykonáva aj činnosti v rámci starobného dôchodkového sporenia - predovšetkým vyberá príspevky, postupuje ich dôchodkovým správcovským spoločnostiam a registruje zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

Kľúčové slová:

organizovanie

organizačné štruktúry

sociálna poisťovňa

zdravotné poistenie

pracovný úraz

poistenie v nezamestnanostiObsah:
 • Úvod
  História
  Základná charakteristika
  Organizačný poriadok Sociálnej poisťovne
  Organizačná štruktúra Sociálnej poisťovne pobočky Michalovce
  Organizácia prác v Sociálnej poisťovni
  Analýza problémov v oblasti riadenia
  Návrh na riešenie problémov v organizácii
  Záver
  Použitá literatúra

Zdroje: