Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 605   projektov
11 nových

Operatívny manažment

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8069
Posledná úprava
23.01.2018
Zobrazené
918 x
Autor:
mia26
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Jednou z vedných disciplín, ktorá poskytuje ucelený obraz o podniku je manažment. Kvalitu manažéra určuje minimálne jeho odbornosť, osobnostné vlastnosti, kreativita, jazyková zdatnosť a schopnosť vedieť jednať s ľuďmi. Z tohto dôvodu je nutné aj na najnižšej operatívnej úrovni riadenia nielen poznať odborné problémy výroby, ale vedieť viesť aj pracovné kolektívy a súčasne pracovať aj na sebe.
Ako tému semestrálneho projektu som si zvolila „Význam operatívneho manažmentu v súvislosti s udržaním si postavenia na priemyselnom trhu „. Téma je veľmi zaujímavá, dáva priestor na skúmanie významu operatívneho manažmentu. Mojou úlohou v tejto práci je priblížiť a objasniť základné pojmy manažmentu a operatívneho manažmentu, možného chápať ako súbor vybraných činností a znalostí zaoberajúcich sa každodennou praxou.

Kľúčové slová:

manažment výroby

podnikanie

operatívny manažment

manažment výroby

evidencia výrobyObsah:
 • Úvod 1
  1 Postavenie a charakteristika manažmentu výroby v podnikaní 2
  1.1 Obsahová náplň manažmentu výroby 5
  1.2 Systém manažmentu vo svete 5
  2 Operatívny manažment ako systém 7
  2.1 Úrovne manažmentu 9
  3 Informácie v operatívnom manažmente 11
  4 Operatívny manažment výroby 13
  4.1 Operatívne plánovanie 14
  4.1.1 Operatívne plánovanie odbytu 15
  4.1.2 Operatívne plánovanie výroby 16
  4.1.3 Operatívne plánovanie zásobovania 16
  4.2 Operatívna evidencia výroby 16
  4.3 Operatívne riadenie výroby 17
  4.4 Zmenové riadenie 17
  5 Záver 18
  Zoznam použitej literatúry 19

Zdroje: