Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 571   projektov
7 nových

Odmeňovanie zamestnancov ako motivačný faktor

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
44 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
36894
Posledná úprava
02.03.2011
Zobrazené
2 672 x
Autor:
yuyka151
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Odmeňovanie pracovníkov (zamestnancov) je jednou z najstarších a najzávažnejších personálnych činností, ktorá na seba priťahuje mimoriadnu pozornosť ako zamestnávateľov, tak aj zamestnancov. Odmeňovanie v modernom riadení ľudských zdrojov neznamená iba mzdu alebo plat, prípadne iné formy peňažnej odmeny, ktoré poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi ako kompenzáciu za vykonávanú prácu. Moderné pojatie odmeňovania zahrňuje takisto povýšenie, formálne uznanie, pochvaly, pozvanie na slávnostný obed alebo večeru, poverenie významnými pracovnými úlohami, poverenie riadiť ľudí, dobré a priateľské vzťahy na pracovisku, vhodný štýl vedenia ľudí a spravidla nepeňažné zamestnanecké výhody poskytované zamestnávateľom pre svojich zamestnancov

Kľúčové slová:

odmeňovanie pracovníkov

motivácia

stimulácia

systémy odmeňovania

mzdové formy

zamestnanecké výhodyObsah:
 • ÚVOD.........................................................................................................................................2
  1 POJEM ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV..................................................................................3
  2 MOTIVÁCIA A STIMULÁCIA....................................................................................................3
  3 SYSTÉMY ODMEŇOVANIA.......................................................................................................5
  3.1 Základné otázky systému odmeňovania...............................................................5
  3.2 Faktory pôsobiace na tvorbu systému odmeňovania..........................................6
  4 MZDOTVORNÉ FAKTORY........................................................................................................7
  5 MZDOVÉ FORMY.....................................................................................................................9
  5.1 Základné formy miezd..........................................................................................10
  5.1.1 Časová mzda a plat...................................................................................10
  5.1.2 Úkolová mzda...........................................................................................10
  5.1.3 Podielová (provízna) mzda.......................................................................11
  5.1.4 Mzdy za očakávané výsledky práce.........................................................11
  5.2 Dodatkové mzdové formy.....................................................................................11
  5.2.1 Odmena za úsporu času...........................................................................12
  5.2.2 Prémie......................................................................................................12
  5.2.3 Osobné ohodnotenie (osobný príplatok)..................................................12
  5.2.4 Odmeňovanie zlepšovacích návrhov.......................................................12
  5.2.5 Podiely na výsledkoch hospodárenia organizácie....................................13
  5.2.6 Zamestnanecké akcie...............................................................................13
  5.2.7 Príplatky...................................................................................................13
  6 ZAMESTNANECKÉ VÝHODY...................................................................................................14
  7 SLOVENSKO A ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV...................................................................15
  ZÁVER.......................................................................................................................................16
  POUŽITÁ LITERATÚRA..............................................................................................................17

Zdroje: