Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových

Návrh zlepšenia systému riadenia kvality - DanMag s.r.o

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
35 x
Veľkosť
9,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4892
Posledná úprava
28.10.2017
Zobrazené
3 633 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Uplynulé dasaťročie znamenalo významný posun v pohľade na kvalitu produktov ako zo strany zákazníkov, tak aj výrobcov, poskytovateľov služieb a distribútorov. Zástup podnikateľských subjektov sa v oblasti starostlivosti o kvalitu s týmito novými tendenciami veľmi rýchlo vyrovnal. Na slovenskom trhu pôsobí už viac ako štyritisíc firiem, ktorých systém zabezpečovania kvality odpovedá mezdinárodnému štandardu ISO radu 9000.
Kvalita - pojem vzťahujúci sa k výrobkom či službám, ale i k prevádzaným činnostiam a procesom je charakteristikou, ktorá má svoju históriu. Má svojich odborníkov, ktorí sa zaslúžili o zvýšený záujem manažmentu o túto problematiku, zaviedli rad prístupov a metód ich zabezbezpečovania. Kvalita je v súčasnosti považovaná za dôležitú vlastnosť, v ktorej je možno spozorovať konkurenčnú výhodu výrobku alebo služby. Táma kvality sa v poslednom období stáva neoddeliteľnou súčasťou vzdelavacích aktivít, ale aj výzkumu nových metód a prístupov k aplikáciámv rôznych oblastiach, kde by sme donedávna kvalitu ani neočakávali.
Skúsennosti predných firiem ukazujú, ža kvalita výrobkov alebo služieb je výsledkom komplexu opatrení, ktoré nie je možné realizovať okamžite. Jedným z významných momentov je zmena vedomostí o kvalite - ako u manažérov, tak u všetkých pracovníkov organizácie. Táto zmena vedomostí sa musí následne premietnúť do ich postojov ku kvalite práce, ďalej k pozícii akú priznávajú zákazníkom a k uvedomovaniu si všetkých dôsledkov súvisiacich s kazovými výrobkami. K tomu všetkému prispieva a slúži manažment kvality.
Systém manažmentu kvality zahrňuje všetko, čo sa v podniku robí alebo požaduje vykonávať a všetko, čo môže ovplyvniť kvalitu výrobkov, ktorý poskytuje podnik svojím zákaznikom.
Systém kvality v podniku analyzuje, čo skutočne robíme vo všetkých procesoch. Identifikuje teda: ČO má byť spravené, KTO je za to zodpovedný, KEDY to má byť spravené, KDE to má byť spravené, AKO sa to má spraviť.
Tým sa zlepší a zpriehľadní poznanie miest a momentov, v ktorých môžu vznikať potenciálne problémy, takže im môžeme ľahšie zabrániť.
Fungujúci systém manažmentu kvality je nutné verne a plánovane budovať.


Kľúčové slová:

manažment kvality

riadenie kvality

projekt

výrobky

plánovanieObsah:
 • Úvod
  1. Teoretické východiská
  2. Cieľ
  3. Použité nástroje
  4. Popisu systému
  5. Analýza systému
  6. Návrh zlepšenia systému
  Záver

Zdroje:
 • Mizla M.(1998) - manažerstvo kvality-prípadové štúdie, ISBN 80-888 28-11-2
 • Zgodavová,K.(1998): Simulačné projektovanie systémov riadenia kvality, Q-PROJEKT PLUS Košice, SK ISBN 80-967144-4-9.
 • Slimák, I(1998): Systémy kvality pre nové výrobky, Zborník z konferencie: Prvenstvo v kvalite´98, TU SjF Košice.
 • Halušková,M. (1999): Projektový manažment, STU Bratislava, ISBN 80-227-1279-5.
 • Plura,J.(1995): Metody plánování jakosti. Učební text VŠB TU Ostrava.
 • m.prof. MUDr. Milan Dragula, PhD. : PREČO SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY AJ V ZDRAVOTNÍCTVE?