Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 288   projektov
2 nových

Možnosti podpory podnikania ako súčasť hospodárskej politiky štátu - Semestrálna práca z Národohospodárska politika

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47083
Posledná úprava
09.10.2017
Zobrazené
117 x
Autor:
petrana.kalamarova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Práca sa venuje problematike možnostiam podpory podnikania ako súčasť hospodárskej politiky štátu. Teoretická časť je venovaná súčasnému stavu podnikania, formám podnikania, obchodným spoločnostiam a družstvu a podpore podnikania. Cieľom práce je oboznámiť sa s podporou podnikania v EÚ a s podporou podnikania na Slovensku za pomoci EÚ. Využívame metódu abstrakcie na oddelenie podstatných údajov a informácií od nepodstatných.

Kľúčové slová:

živnosť

obchodné spoločnosti

NAHOP

tuzvo

Makroekonómia

hospodárska politika

podnikanie

podpora podnikania

podnikObsah:
 • Zoznam termínov 6
  Zoznam skratiek a značiek 8
  Zoznam grafov 9
  Úvod 10
  1 SÚČASNÝ STAV PODNIKANIA 11
  1.1 PODNIKANIE 11
  1.2 FORMY PODNIKANIA 11
  1.2.1 Fyzické osoby 11
  1.2.2 Právnické osoby 12
  1.2.3 Živnostenské podnikanie na Slovensku 12
  1.2.4 Druhy živností 12
  1.2.5 Založenie právnickej osoby 12
  1.2.6 Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným 12
  1.2.7 Výhody a hlavné dôvody prečo spoločnosť s ručením obmedzeným v Českej republike 13
  1.2.8 Založenie právniskej osoby v Českej republike 14
  1.2.9 Živnostenské podnikanie v Českej republike 15
  1.3 OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI A DRUŽSTVO 16
  1.3.1 Akciová spoločnosť 16
  1.3.2 Spoločnosť s ručením obmedzeným 16
  1.3.3 Komanditná spoločnosť 16
  1.3.4 Verejná obchodná spoločnosť 16
  1.3.5 Jednoduchá spoločnosť na akcie 16
  1.3.6 Družstvo 17
  1.4 PODPORA PODNIKANIA 17
  1.4.1 Podpora podnikania v EÚ 17
  1.4.2 Podpora podnikania na Slovensku za pomoci EÚ 18
  1.4.3 Podpora začínajúcich podnikateľov 19
  2 CIEĽ PRÁCE 20
  3 METODIKA PRÁCE A METÓDY SKÚMANIA 20
  4 VÝSLEDKY PRÁCE 21
  5 NÁVRHY A ODPORÚČANIA (DISKUSIA) 22
  5.1 POROVNANIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY S ČESKOU REPUBLIKOU 22
  5.2 Návrhy a odporúčania 23
  Záver 26
  Zoznam použitej literatúry 27