Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 831   projektov
14 nových

Medzinárodný marketingový plán- Rajo, a.s.

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
179 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4303
Posledná úprava
13.08.2017
Zobrazené
8 811 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Každý existujúci podnik má svoju vlastnú históriu, ktorú je potrebné poznať. Spoločnosť RAJO, a.s. bola vybudovaná na dlhoročnej tradícii poľnohospodárstva a mliekárenstva na západnom Slovensku. Počas svojej existencie firma postupne prechádzala týmito medzníkmi:

r. 1992 - z bývalého štátneho podniku MILEX vznikla akciová spoločnosť MILEX Slovakia.

r. 1993 - časť kapitálového objemu kúpila rakúska firma Schärdinger Milch AG a firma sa premenovala na MILEX Schärdinger Slovakia, a.s.

r. 1996 - v súvislosti so zmenou hlavného akcionára Schärdinger Milch AG na NÖM AG v polovici roku 1996, bolo potrebné zmeniť názov akciovej spoločnosti MILEX Schärdinger Slovakia. Názov RAJO sa prvýkrát objavil na nízkotučnom jogurte ako skratka pre racionálny jogurt, ešte na prelome rokov 1990 a 1991. Na základe všeobecného poznania značky RAJO na Slovensku, bol v máji 1996 na valnom zhromaždení jednoznačne odsúhlasený názov podniku - RAJO a.s. Rajo, a.s. patrí medzi najväčších spracovateľov mlieka na Slovensku.

r. 2000 - 100 % akcionárom spoločnosti RAJO bola rakúska firma Niederoesterreichische Molkerei AG, ktorá je druhou najväčšou mliekárskou spoločnosťou v Rakúsku za Bergland Milk.

r. 2001 - podiel 33,33 % akcií vlastní nemecká firma MEGGLE. Prostredníctvom zahraničných vlastníkov Rajo, a.s. má možnosť spoznávať princípy fungovania trhu v EÚ a know-how na zvyšovanie vlastnej efektívnosti. Bez zahraničného kapitálu by RAJO len veľmi ťažko mohol konkurovať spoločnostiam, kam už zahraničný kapitál vstúpil, či vstúpi.

r. 2002 - v čase písania tejto práce sa predpokladá, že Rajo bude celé v nemeckých rukách. Výhradným vlastníkom najväčšej slovenskej mliekárne Rajo, a. s. by sa mal v blízkom čase stať jeho doteraz polovičný spoluvlastník - nemecký Meggle. Rakúsky NÖM sa mu totiž chystá predať svoj 50-% balík akcií bratislavskej mliekárne, znížený o jednu akciu. Aktuálny zámer NÖM má pritom podľa rakúskych médií súvisieť s ovládnutím firmy talianskym Parmalatom.
Reálnosť tohto plánu potvrdil predstaviteľ vedenia najväčšej slovenskej mliekárne s tým, že k úplnému ovládnutiu ich firmy nemeckým Meggle má v zmysle zámerov oboch strán prísť čo najrýchlejšie. Do valného zhromaždenia Raja, ktoré je naplánované na záver novembra 2002, však budú pôsobiť ešte s oboma akcionármi s tým, že plán možných nových strategických investícií Meggle v ich podniku ešte známy nie je.

Kľúčové slová:

Analýza trhu

makroprostredie

mikroprostredie

analýza konkurencie

SWOT

marketingový mixObsah:
 • Základná charakteristika podniku
  1. Analýza trhu 4
  1.1 Definícia a charakteristika podniku
  1.2 Segmentácia trhu
  1.3 Analýza odvetvia
  1.4 Analýza a prognóza vývoja trhových segmentov
  2. Makroanalýza 9
  2.1 Analýza vonkajšieho prostredia - hospodárske faktory
  2.2 Analýza vonkajšieho prostredia - politické faktory
  2.3 Analýza vonkajšieho prostredia - kultúrne faktory
  3. Mikroanalýza 12
  3.1 Analýza výsledkov podniku
  3.1.1 Analýza výsledkov predaja
  3.1.2 Finančná analýza
  3.2 Analýza trhovej pozície - portfólio analýza
  4. Analýza konkurencie 18
  5. Analýza zákazníka 20
  6. SWOT analýza 21
  7. Marketingové ciele 23
  7.1 Kvalitatívne
  7.2 Kvantitatívne
  8. Celková marketingová stratégia 23
  8.1 Cieľová trhová pozícia
  8.2 Cieľové trhové segmenty
  8.3 Kritické faktory úspechu
  9. Stratégie marketingového mixu 26
  9.1 Výrobková stratégia
  9.2 Cenová stratégia
  9.3 Distribučná stratégia
  9.4 Stratégia marketingovej komunikácie
  10. Akčný plán 37
  10.1 Konkrétne opatrenia pre realizáciu
  10.2 Marketingový rozpočet
  10.3 Kontrola