Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových

Manažment výroby spoločnosti Foxconn

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
14009
Posledná úprava
10.03.2022
Zobrazené
1 903 x
Autor:
stevka1
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
ÚVOD

Aplikácia inovácií technologického postupu pomáha zvyšovať efektivitu podnikania na všetkých úrovniach, od jednotlivej dielne až po celú firmu. Inovácie technologického postupu výroby umožňujú držať krok s meniacimi sa požiadavkami zákazníkov. V procese zmien zohráva rozhodujúcu úlohu zákazník. Podniky na potrebu zmien často reagujú zavádzaním manažérstva kvality, prechodom na normy ISO. Ale aj podstúpenie týchto krokov nezaistí 100% kvalitnú výrobu výrobkov.

Preto cieľom našej práce bolo navrhnutie možných alternatív riešenia prípadnej nekvalitnej produkcie inováciou technologického postupu montáže LCD monitorov.

V teoretickej časti práce popisujeme samotné aspekty výroby, charakteristiky hromadnej výroby a pružných výrobných systémov, automatizáciu výroby a systém CAM.
V praktickej časti sme sa zamerali na analýzu súčasnej situácie podniku s ohľadom na kvalitu výrobkov, snažili sme čo najpodrobnejšie priblížiť samotný výrobný postup aplikovaný v podmienkach spoločnosti Foxconn CZ.
Jadro našej práce tvorí návrhová časť. Spoločnosti Foxconn CZ navrhujeme dve alternatívy inovácie montáže LCD monitorov .
...

Kľúčové slová:

manžment

výroba

manažment výroby

Foxconn

ISO

kvalita

normy kvality

hromadná výroba

pružne výrobne systémy

automatizácia

CAM

plánovanie

monitor

LCD

kvalita výrobku

Apple

HP

inováciaObsah:
 • ÚVOD
  1 TEORETICKÁ ČASŤ
  1.1 Postavenie a charakteristika manažmentu výroby v podnikaní
  1.2 Funkcie manažmentu výroby v podnikaní
  1.3 Hromadná výroba
  1.4 Pružné výrobné systémy
  1.5 Automatizácia a CAM
  2 ANALITICKÁ ČASŤ
  2.1 Profil spoločnosti Foxconn CZ
  2.2 Technologický postup montáže LCD monitorov spoločnosti Foxconn CZ
  2.3 Analýza situácie v podniku s ohľadom na kvalitu výrobkov
  3 NÁVRHOVÁ ČASŤ
  3.1 Návrh inovácie technológie montáže LCD monitorov v spoločnosti Foxconn CZ
  3.1.1 Zavedenie automatizácie a CAM vo výrobnom procese
  3.1.2 Pravidelná zmena organizácie výrobných pracovníkov
  ZÁVER

Zdroje: