Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 209   projektov
20 nových

Dohoda ADR - preprava nebezpečného nákladu

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
1,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
36902
Posledná úprava
02.03.2011
Zobrazené
541 x
Autor:
michalko1987
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Čo sú nebezpečné veci a základné predpisy pri ich prepravu cestnou dopravou

Za nebezpečné veci v zmysle Dohody ADR sú pokladané látky a predmety, ktoré svojimi vlastnosťami ako sú napr. výbušnosť, horľavosť, jedovatosť, možnosť vyvolať infekcie, rádioaktivita a žeravosť v prípade nedodržaní a stanovených podmienok alebo nehody dopravného alebo prepravného prostriedku, môžu ohroziť niektorú zložku životného prostredia alebo bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej dopravy (obr. 1). Napriek tomu, že v Slovenskej republike  ...

Kľúčové slová:

ADR

CMR

nebezpečné veci

preprava

nebezpečný odpadObsah:
 • Čo sú nebezpečné veci a základné predpisy pri ich prepravu cestnou dopravou
  História a vývoj Dohody ADR
  Štruktúra Dohody ADR
  Triedenie nebezpečných vecí s ohľadom na ich nebezpečné vlastnosti
  Trieda 1 - Výbušné látky a predmety
  Trieda 2 - plyny
  Trieda 3 - Horľavé kvapalné látky
  Trieda 4.1 - Horľavé pevné látky, samoreakívne látky a pevné necitlivené výbušniny
  Trieda 4.2 - Samozápalné látky (látky náchylné na samovoľné horenie)
  Trieda 4.3 - Látky, ktoré pri styku s vodou vyvíjajú horľavé plyny
  Trieda 5.1 - Okysličovacie látky
  Trieda 5.2 - Organické peroxidy
  Trieda 6.1 - Jedovaté látky
  Trieda 6.2 - Infekčné látky
  Trieda 7 - Rádioaktívny materiál
  Trieda 8 - Žieravé látky
  Trieda 9 - Iné nebezpečné látky a predmety
  Označovanie vozidiel
  Doklady potrebné pri preprave nebezpečných vecí
  Potrebná výbava
  Školenie osôb zúčastnených na preprave nebezpečných vecí
  Bezpečnostný poradca
  Všeobecné požiadavky na školenie vodičov