Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 293   projektov
4 nových

Controlling a riadenie obchodného rizika

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8855
Posledná úprava
03.05.2018
Zobrazené
856 x
Autor:
dzadzo
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Podnikateľské prostredie sa u nás vyznačuje veľkým rozsahom problémov, ktoré môžemečoraz ťažšie riešiť obvyklými prostriedkami. Stúpajúce náklady v důsledku zvyšovania cien,nestabilná ekonomická situácia a neuspokojivý hospodársky vývoj, väčšia zložitosťproblémov a zostrená konkurencia na domácich i zahraničných trhoch tvoria len malú časťtýchto problémov. Aby podnik mohol tieto problémy úspešne riešiť, nestačia už len tradičnéspôsoby riadenia podniku. Stále častejšie sa používajú nové koncepcie, nástroje, metódya techniky vedúce k zvýšeniu výnosovej a finančnej sily podniku, ktoré sledujú predovšetkýmdosiahnutie dvoch najdôležitejších cieľov, a to rentability a likvidity. Práve likviditaa udržiavanie platobnej schopnosti podniku sú jednou z najčastejších hrozieb, s ktorou saslovenské podniky v období prechodu k trhovému hospodárstvu stretávajú. Dôležitýmnástrojom, ktorý pomáha podnikateľskej sfére tieto problémy riešiť, a tým zaistiť dlhodobú úspešnú existenciu podniku, je controlling.

Kľúčové slová:

ekonomické riziká

controlling

plánovanie

rozdelenie rizika

účtovný softvér

informačná podporaObsah:
 • 1 Úvod 3
  2 Všeobecná charakteristika controllingu 4
  2.1 Teoretické vymedzenie a definícia controllingu 5
  2.2 Problémy při informačním zabezpečení 8
  2.3 Informačná podpora contollingu 9
  3 Rozdelenie 11
  3.1 Operatívny controlling 11
  3.2 Strategický controlling 12
  3.3 Rozdiel medzi strategickým controllingom a operatívnym controllingom 13
  3.4 Rozdiel medzi úlohami operatívneho a strategického controllingu 13
  4 Finančný controlling 14
  4.1 Fázy finančného controllingu 14
  4.2 Stupne finančného controllingu 14
  4.3 Význam finančného controllingu 14
  5 Investičný controlling 16
  6 Vnútropodnikový controlling 17
  7 Nákladový controlling 18
  8 Controlling rizík 19
  8.1 Druhy rizík 19
  8.2 Postup riadenia a sledovania rizík vo firme 20
  8.3 Základné úlohy controllingu rizik 20
  8.4 Benchmarking a riziko 21
  8.5 Odhaliť biele miesta 22
  8.6 Účtovný softvér nie je všetko 22
  8.7 Stačí tabuľkový procesor 23
  9 Personálny controlling 24
  9.1 Význam personálneho controllingu a požiadavky na jeho zavedeni 24
  9.2 Úlohy a nástroje personálneho controllingu 25
  9.3 Nástroje personálneho controllingu 27
  9.4 Projekt zavedenia personálneho controllingu 30
  10 Záver 31
  11 Literaratúra 32

Zdroje: