Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 690   projektov
0 nových

Činitele a faktory ovplyvňujúce výkon detekčnej kontroly na civilných letiskách

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
28 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
35981
Posledná úprava
19.11.2010
Zobrazené
906 x
Autor:
tango171
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Bezpečnostné kontroly a opatrenia vykonávané vo vzťahu k cestujúcim majú za cieľ zabrániť prenosu zbraní, výbušných látok alebo iného nebezpečného predmetu, zariadenia priestorov letiska a na palubu lietadla. Za tým účelom je potrebné zabezpečiť, aby všetci cestujúci z krajiny pôvodu odletu a ich palubná batožina boli stanovenými postupmi detekčne kontrolovaní ešte pred nastúpením na palubu lietadla. Transferoví a tranzitní cestujúci a ich palubná batožina musia byť podrobení dostatočnej bezpečnostnej kontrole, ktorá má za cieľ, že počas tranzitných zastávok nebudú na palubu lietadla vnesené nepovolené predmety. Už
v termináloch letísk je potrebné zabrániť zmiešaniu a kontaktu medzi cestujúcimi, ktorí už boli podrobení bezpečnostnej kontrole a ostatných cestujúcich, ktorí tejto kontrole podrobení neboli. Týka sa to aj prípadov, ak tranzitní cestujúci počas zastávok opustili lietadlo.
V prípade, ak by došlo k ich zmiešaniu, cestujúci a ich palubná batožina budú znovu detekčne skontrolovaní ešte pred nastúpením na palubu lietadla.

Kľúčové slová:

detekčná kontrola

faktory a činitele

bezpečnosť

ľudský faktorObsah:
 • 1.ÚVOD


  2. DETEKČNÁ KONTROLA LETECKÝCH CESTUJÚCICH


  2.1.    SEPARÁCIA CESTUJÚCICH


  2.2 VÝNIMKY


  2.2.1. DETEKČNÁ KONTROLA CESTUJÚCICH SO ZNÍŽENOU MOBILITOU


  2.2.2. DETEKČNÁ KONTROLA DIPLOMATOV


  2.2.3. POTENCIONÁLNE RUŠIVÍ CESTUJÚCI


  2.2.3.1. LETECKÁ PREPRAVA POTENCIONÁLNE RUŠIVÝCH CESTUJÚCICH


  3. PALUBNÁ BATOŽINA A JEJ KONTROLA


  3.1. DETEKČNÁ KONTROLA PALUBNEJ BATOŽINY


  3.1.1. VÝKON A ORGANIZÁCIA PRÁCE NA PRACOVISKU DETEKČNEJ KONTROLY


  3.2 ZAPÍSANÁ BATOŽINA A JEJ KONTROLA


  3.2.1. DETEKČNÁ KONTROLA SPREVÁDZANEJ ZAPÍSANEJ BATOŽINY


  3.2.2. DETEKČNÁ KONTROLA NESPREVÁDZANEJ ZAPÍSANEJ BATOŽINY


  4. ZÁKLADNÉ PRINCÍPY V PROCESE DETEKČNEJ KONTROLY


  4.1. VIACSTUPŇOVÝ KONTROLNÝ PROCES


  5. BEZPEČNOSTNÉ OBMEDZENIA


  6. CHARAKTERISTIKY DOPRAVY A PREVÁDZKOVÉ OBMEDZENIA


  6.1. TOKY PREPRAVENÝCH CESTUJÚCICH


  6.2. TYPY BATOŽINY


  7.KONTROLNÁ ČINNOSŤ OPERÁTORA DETEKČNÉHO ZARIADENIA


  7.1. ČAS (AKO FAKTOR) POTREBNÝ NA VÝKON DETEKČNEJ KONTROLY


  7.2 ĽUDSKÝ FAKTOR V PROCESE DETEKČNEJ KONTROLY


  8. PLÁNY PRE MIMORIADNE UDALOSTI


  9. ZÁZNAMY A INFORMAČNÝ SYSTÉM


  10. ZÁVER


Zdroje:
 • Kolesár Ján- Ochrana civilného letectva