Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Charakteristika organizačnej kultúry všeobecne a v konkrétnej organizácii

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
32 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38199
Posledná úprava
17.11.2011
Zobrazené
1 939 x
Autor:
gabana
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V súčasnom ponímaní manažmentu ako komplexného pohľadu na riadenie a beh organizácie je jedným z dôležitých fenoménov kultúra organizácie resp. organizačná kultúra (ďalej OK), môže byť tiež označovaná ako firemná kultúra. Každý manažér si musí uvedomovať jej dôležitosť pri rozhodovaní, komunikácii a kooperovaní so všetkými zložkami a úrovňami v organizačnej štruktúre, či už v horizontálnej alebo vertikálnej rovine.

Kultúra ako taká existuje v každej ľudskej spoločnosti a vo všetkých jej úrovniach, preto sa prejavuje aj v organizáciách, firmách či podnikoch, keďže v každej takejto entite sa vytvorí spoločenstvo ľudí, ktorí majú rovnaké resp. podobné znaky správania, vyjadrovania, spoločenskej, alebo firemnej hierarchie atď. Ide o prirodzený jav, ktorý rozhodným spôsobom ovplyvňuje dianie v spoločnosti, resp. organizácii. Môže jednak napomôcť k jej napredovaniu a zisku, rovnako ako spôsobiť jej zostup a pád v súbehu s nesprávnym riadením organizácie, a/alebo nedostatočnou komunikáciou vo vertikálnej rovine organizačnej štruktúry. 

Keďže OK sa môže stať silným nástrojom v rukách schopného manažéra a byť tak konkurenčnou výhodou je dôležité ju pochopiť, rozvíjať a vedieť ovplyvňovať, aby zamestnanci pociťovali jej dôležitosť v danej spoločnosti a podieľali sa na jej tvorbe, či už vedome alebo prirodzeným vývojom organizácie.

Kľúčové slová:

organizačná kultúra

organizáciaObsah:
 • ÚVOD
  1. CHARAKTERISTIKA A PODSTATA ORGANIZAČNEJ KULTÚRY
  1.1 Definícia pojmu Organizačná kultúra
  1.2 Podstata organizačnej kultúry
  2. ČLENENIE A FORMY KULTÚR
  2.1 Základné delenie kultúr
  2.2 Formy kultúr
  3. MERANIE ORGANIZAČNEJ KULTÚRY
  4. ZMENA ORGANIZAČNEJ KULTÚRY
  5. ORGANIZAČNÁ KULTÚRA V KONKRÉTNEJ ORGANIZÁCII
  ZÁVER

Zdroje: