Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Aplikácia vybraných metód a techník vo fázach procesu manažérskeho rozhodovania

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
120 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39484
Posledná úprava
13.06.2012
Zobrazené
1 530 x
Autor:
dagmar13k
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úspešnosť manažmentu závisí od kvality rozhodovacieho procesu. Rozhodovanie je možné definovať ako výber alternatívneho priebehu činností, resp. ako činnosť, ktorá určuje a charakterizuje problém ako predmet riešenia, určuje možné varianty riešenia problému a podľa určitého kritéria vyberá najvýhodnejší spôsob riešenia problému.

Manažérske rozhodovanie je proces, ktorý pozostáva zo štyroch fáz:
1. definovanie problému
2. stanovenie možných alternatív riešenia
3. voľba optimálnej alternatívy
4. zhodnotenie efektívnosti prijatého rozhodnutia

Rozdiel medzi osobným a manažérskym rozhodovaním spočíva v tom, že v osobnom rozhodovaní je subjektom aj realizátorom rozhodnutia jedna a tá istá osoba, zatiaľ čo v manažérskom rozhodovaní je subjektom manažér a realizátorom pracovník alebo skupina pracovníkov, na ktorých sa rozhodnutie vzťahuje.
...

Kľúčové slová:

rozhodovací proces

manažérske rozhodovanie

kritériá rozhodovaniaObsah:
 • Úvod 3
  Rozhodovanie v praxi organizácie 6
  1. Situácia 6
  2. Cieľ 6
  3. Čiastkové ciele 7
  4. Riešenie 7
  4.1. Rozbor informácií 7
  4.2. Stanovenie alternatív 7
  4.3. Kvalitatívny popis 8
  4.4. Stanovenie kritérií 9
  4.5. Možnosti a požiadavky riešenia 10
  4.6. Váha kritérií 10
  4.7. Zistenie nepriaznivých dôsledkov 11
  4.8. Voľba najvhodnejšej alternatívy 12
  4.9. Výsledný efekt 13
  Záver 13

Zdroje:
 • Papula, J., Papulová, Z.: Manažérske rozhodovanie, vybrané problémy. Bratislava, Kartprint, 2005, ISBN 80-88870-45-3
 • Rudy, J., Piškanin, A. a kol.: Základy manažmentu, Bratislava, Univerzita Komenského, 2002, ISBN 80-89143-34-2