Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových

Analýza a usporiadanie logistickej siete vo vybranom podniku

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
130 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
30106
Posledná úprava
15.05.2011
Zobrazené
3 366 x
Autor:
ivanak
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 ANALÝZA LOGISTICKEJ SIETE VO VYBRANOM PODNIKU
1.1 URČENIE PODNIKU
žralok v mori čistoty Spoločnosť RONCHEM s.r.o. existuje na trhu už desať rokov a za ten čas si vytvorila stabilnú trhovú pozíciu. Je to výrobno-obchodná spoločnosť zaoberajúca sa výrobou a predajom chemických produktov. Donedávna sa spoločnosť zameriavala len na predaj spomínaných produktov, ale v súčasnej dobe pristúpila aj k ich výrobe. Spoločnosť ponúka kvalitné výrobky za prijateľné ceny a vytvára programy čistenia a dezinfekcie na mieru zákazníkom. Súčasne sa sústreďuje na kvalitný predajný a popredajný servis, vysokú úroveň starostlivosti o zákazníka a odbornú poradenskú činnosť.
Čo sa týka kvality a parametrov predajných produktov, sú na porovnateľnej úrovni s ostatnými konkurenčnými firmami. Zároveň má spoločnosť veľmi dobré obchodné vzťahy s dodávateľmi, od ktorých nakupuje nielen hotové výrobky ale aj komponenty pre vlastnú výrobu. Prevažná väčšina dodávateľov sú zahraniční obchodní partneri. Napriek tomu, že sa jedná o mikropodnik s nízkym počtom stálych zamestnancov je veľkosť trhu, v oblasti pôsobenia RONCHEM s.r.o., dosť značná.
Predaj produktov spoločnosť zabezpečuje prostredníctvom svojich zamestnancov, externých spolupracovníkov a spolupracujúcich firiem. Spoločnosť má vybudovaný okruh stálych zákazníkov a snaží sa o získanie nových, potenciálnych zákazníkov.  

Kľúčové slová:

logistika

logistický reťazec

bod rozpojenia

logistický problém

výrobný proces

dopyt

predaj

dodávky

materiálové vstupyObsah:
 • 1 ANALÝZA LOGISTICKEJ SIETE VO VYBRANOM PODNIKU 5
  1.1 Určenie podniku 5
  1.1.1 Charakteristika a špecializácia produkcie 6
  1.1.2 Výstupné produkty podniku 6
  1.1.3 Organizačná štruktúra spoločnosti 8
  1.1.4 Logistický reťazec v podniku 9
  1.2 Materiálové vstupy 10
  1.3 Organizácia a zabezpečenie vstupných dodávok 11
  1.3.1 Prognózovanie dopytu, predpovede predaja 11
  1.3.2 Nákup, obstarávanie 11
  1.3.3 Preprava 12
  1.3.4 Skladovanie 14
  1.3.5 Manipulácia s materiálom 14
  1.3.6 Logistická komunikácia 15
  1.4 Priebeh a nároky výroby 16
  1.4.1 Výsledné produkty výroby 16
  1.4.2 Priebeh výroby 16
  1.4.3 Balenie 17
  1.4.4 Kompletizácia a paletizácia 18
  1.4.5 Schéma výrobného procesu 19
  1.5 Distribúcia hotových produktov ku konečnému zákazníkovi 20
  1.5.1 Vybavovanie objednávok / predaj 20
  1.5.2 Sklad hotových výrobkov 22
  1.5.3 Preprava 23
  1.5.4 Manipulácia s vráteným tovarom 24
  1.5.5 Spätná logistika 24
  2 NÁVRHY VARIANTOV ORGANIZÁCIE LOGISTICKEJ SIETE 25
  2.1 Zmena subjektov v logistickom reťazci 25
  2.1.1 Zmena dodávateľov 25
  2.1.2 Zmena umiestnenia skladov 26
  2.1.3 Zmena distribučného kanála 26
  2.2 Zmena umiestnenia bodu rozpojenia 27
  2.2.1 Súčasné umiestnenie bodu rozpojenia (ďalej len BR) 27
  2.2.2 Rôzne varianty umiestnenia bodu rozpojenia 28
  2.3 Zmena druhu použitej dopravy 30
  2.3.1 Druh dopravy využívaný v súčasnosti 30
  2.3.2 Železničná doprava 31
  2.3.3 Riečna doprava 32
  2.3.4 Letecká doprava 32
  3 LOGISTICKÉ PROBLÉMY A LOGISTICKÉ ROZHODOVANIE 33
  3.1 Definícia logistických rozhraní 33
  3.1.1 Parametre jednotlivých rozhraní 33
  3.2 Vytipovanie logistických problémov a odvodenie úloh pre logistické rozhodovanie 34
  3.2.1 VARIANT č.1 – zmena dodávateľa 34
  3.2.2 VARIANT č.2 – zmena umiestnenia skladov 35
  3.2.3 VARIANT č.3 – zmena distribučného kanála 36
  3.2.4 VARIANT č.4 – zmena bodu rozpojenia (BR5 – nákup a výroba na zákazku) 37
  3.2.5 VARIANT č.5 – zmena bodu rozpojenia (BR4 – výroba na zákazku) 38
  3.2.6 VARIANT č.6 – zmena bodu rozpojenia (BR3 - výroba) 39
  3.2.7 VARIANT č.7 – zmena bodu rozpojenia (BR2 – výroba na sklad) 40
  3.2.8 VARIANT č.8 – zmena druhu dopravy 41
  4 ÚDAJOVÁ ZÁKLADŇA 42
  4.1 Výkonové a nákladové údaje 42
  5 ZÁVER 44