Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 549   projektov
13 nových

Znalostný manažment a jeho miesto v súčasnej etape rozvoja spoločnosti postavenej na vedomostiach

«»
Prípona
.doc
Typ
referát
Stiahnuté
70 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2281
Posledná úprava
03.10.2016
Zobrazené
2 965 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Práca sa zaoberá novým trendom súčasného manažmentu - manažmentom znalostí (vedomostí). Definuje jeho obsah, podstatu a význam pre riadenie organizácií v súčasnej turbulentnej dobe. Charakterizuje jeho módnosť a široké využitie predovšetkým v Amerike, hodnotí jeho šancu na prežitie. Poukazuje na význam ľudského kapitálu, ktorý ako nositeľ znalostí sa stáva najdôležitejším výrobným prostriedkom súčasnosti zabezpečujúcim firmám konkurenčnú výhodu.

Kľúčové slová:

informácie

znalosti

vedomosti

znalostný manažment

ekonomika

anotácia

konkurenčná výhodaObsah:
 • Znalostný manažment a jeho miesto v súčasnej etape rozvoja spoločnosti postavenej na vedomostiach
  Anotácia
  Znalostná ekonomika a učiaca sa organizácia
  Informácie, znalosti (vedomosti), znalostný manažment
  Ciele a podstata procesu zavedenie manažmentu znalostí do firmy
  Záver
  Literatúra

Zdroje:
 • DRUCKER, P.: Věk diskontinuity. Praha, 2002 Management Press.
 • DRUCKER, P.: Budoucnost už nastala. In: Moderní řízení č.3/1998 s.4
 • SENGE, P.: The Fifth Discipline - The Art and Practice of the Learning Organization, New York: Doubleday, 1990.
 • TRUNECEK J: 2001. Znalosti v roce 2001. Moderní řízení č.11/2001 s. 39-43
 • DAVENPORT T.H., PRUSAK L.: 1998. Working Knowledge - How Organizations Manage What They Know, Boston, Harward Business School Press.1998 ISBN 0-87584-655-6
 • VEBER J.: 2002. Management: základy, prosperita, globalizace, Management Press, Praha 2002. ISBN 80-7261-029-5
 • BREZINA L.: 1999. Manažment vedomostí: realita za marketingovými soganmi. Bratislava Trend. Info-trendy č.4/1999 s.31
 • DAVENPORT, T, De LONG, D.. BEERS, M.: Successful Knowledge Management Projects. Sloan Management Review, Winter 1998, s.43