Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových

Zahraničný obchod Slovenskej republiky a jeho význam

«»
Prípona
.doc
Typ
referát
Stiahnuté
19 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39247
Posledná úprava
10.01.2012
Zobrazené
1 027 x
Autor:
luccianna18
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pod pojmom zahraničný obchod vo všeobecnosti rozumieme úsek národného hospodárstva danej krajiny zahrnujúci časť obehu tovaru, ktorý prekračuje jej štátne hranice. Spája národné hospodárstvo krajiny so svetovým hospodárstvom. V zjednodušenej podobe týmto rozumieme export (vývoz) a import (dovoz) tovarov a služieb do a zo zahraničia. Výsledok exportu a importu tovarov je s pravidla za jeden rok vykazovaný v rámci platobnej bilancie na účte obchodnej bilancie. Aj keď táto nezahŕňa obchod so službami, považuje sa za dobrý indikátor vývoja zahraničného obchodu danej krajiny (nakoľko podiel služieb na celkovom objeme zahraničného obchodu je celosvetovo len nepatrný). Často sa teda stretávame s tvrdeniami, v ktorých je výsledok zahraničného obchodu stotožňovaný so saldom obchodnej bilancie aj keď tomu tak celkom nie je. Sčítaním sáld zahraničného obchodu jednotlivých krajín sveta dostávame úroveň (objem) medzinárodného, či svetového obchodu.

Čím je krajina hospodársky vyspelejšia, tým má väčšie predpoklady zapájať sa do medzinárodnej deľby práce prostredníctvom zahraničného obchodu. Zapojením krajiny do medzinárodnej deľby práce sa rozširujú jej vývozné aj dovozné možnosti (dovozom sa prekonávajú bariéry domácej ekonomiky), čo sa prejaví v úspore národnej práce, v hospodárskom raste.

Zahraničný obchod je jeden zo spôsobov zapojenia národného hospodárstva jednej krajiny do medzinárodnej deľby práce s inými krajinami. Je súčasťou národného reprodukčného procesu, pričom má pomerne samostatné postavenie...

Kľúčové slová:

zahraničný obchod

vývoj zahraničného obchodu

tovarová štruktúraObsah:
 • 1 Zahraničný obchod Slovenskej republiky a jeho význam 2
  1.1 Vývoj ZO v SR 3
  2 Vývoj zahraničného obchodu v roku 2010 5
  2.1 Vývoj zahraničného obchodu za január až jún 2011 6
  3 Tovarová štruktúra ZO SR 6
  4 Teritoriálna štruktúra ZO SR 7